Tình trạng lạm thu đầu năm luôn là vấn đề ở mỗi địa phương, mỗi trường học. Để ngăn chặn điều này xuất hiện ngày một nhiều hơn trong các năm tiếp theo, Bộ GD&ĐT đã đề ra quy định mới nhằm khắc phục triệt để tiêu cực xảy ra.

Lạm thu 8 triệu đầu năm, Hiệu trưởng trường tiểu học lạm quyền

Tình trạng lạm thu đầu năm vẫn cứ tiếp diễn ở nhiều trường

Ông Trần Tú Khánh - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm 2012, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các sơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Sau 5 năm thực hiện Thông tư số 29 đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Thông tư 29 đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: còn quy định chung chung mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể, dẫn đến khó triển khai. Phía các cơ sở giáo dục chưa có kế hoạch vận động tài trợ, xây dựng quy trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ một cách công khai minh bạch.

Ngăn chặn lạm thu, Bộ GD&ĐT đề ra quy định mới - Ảnh 1

Do đó, Bộ GD&ĐT đã vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/9/2018 thay thế Thông tư số 29. Đây được coi là biện pháp giải quyết ngăn chặn lạm thu tiền trường núp bóng danh nghĩa tiền “xã hội hóa”.

Cũng theo ông Trần Tú Khánh, việc ban hành Thông tư mới đã quy định rõ ràng nội dung, quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, tạo ra kênh huy động tài trợ công khai minh bạch. Sẽ ngăn chặn tình trạng nhà trường, tổ chức cá nhân lợi dụng hình thức đầu tư xã hội hóa để vận động những nguồn tài chính tài sản không phù hợp, không chính đáng. Đây cũng là căn cứ để xử phạt nếu cá nhân, tổ chức nào vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm.

Ngăn chặn lạm thu, Bộ GD&ĐT đề ra quy định mới - Ảnh 2

Yêu cầu phải xây dựng kế hoạch vận động tài trợ, kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch phải cụ thể đến từng khâu của quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ. Như vậy, việc huy động, tiếp nhận đầu tư sẽ phải được tổ chức một cách có kế hoạch, và đều được công khai minh bạch, có sự giám sát của các cá nhân, tổ chức ngoài nhà trường.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng yêu cầu phải quản lý các khoản tài trợ tập trung tại cơ sở đào tạo để đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm. Các tổ chức, cá nhân khác như: Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội học sinh, sinh viên… không được quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Với các quy định cụ thể trên sẽ chấm dứt, ngăn chặn lạm thu. Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ không tự đặt ra các khoản thu áp đặt, cào bằng gây bức xúc dư luận như trong thời gian vừa qua.

Ngăn chặn lạm thu, Bộ GD&ĐT đề ra quy định mới - Ảnh 3

“Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, sự chung tay góp sức của toàn xã hội cho ý nghĩa rất lớn đối với cơ sở giáo dục nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Thông tư 16 nêu rõ khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục” - ông Trần Tú Khánh chia sẻ thêm.

Kênh tuyển sinh - Tin tức tổng hợp

Lạm thu đầu năm học mới: "Câu chuyện đã quá quen thuộc với mỗi phụ huynh"

Sở GD&ĐT Hà Nội siết chặt lạm thu và dạy thêm