Vừa qua, UBND TP.HCM chính thức quyết định bộ sách giáo khoa cho học sinh khối lớp 1, 2 và lớp 6 trên địa bàn thành phố, được sử dụng trong năm học 2021-2022

Thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 như thế nào?

Thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 như thế nào?

Bộ GD-ĐT đang thẩm định để lựa chọn sách giáo khoa (SGK) mới lớp 2 và lớp 6 nhằm tiếp nối triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

1. Lớp 1

UBND TP HCM quy định danh mục 10 sách điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa lớp 1.

Năm học 2021-2022: Học sinh ở TP.HCM sẽ học bộ Sách giáo khoa nào? - Ảnh 1

Năm học 2021-2022: Học sinh ở TP.HCM sẽ học bộ Sách giáo khoa nào? - Ảnh 2

Năm học 2021-2022: Học sinh ở TP.HCM sẽ học bộ Sách giáo khoa nào? - Ảnh 3

Danh mục 10 sách điều chỉnh của chương trình lớp 1

2. Lớp 2

Danh mục sách lớp 2 gồm 9 cuốn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Tiếng Anh (Family and Friends) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tiếng Anh (i-Learn Smart Star) của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM; Tiếng Anh (Phonics - Smart) của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP HCM.

Năm học 2021-2022: Học sinh ở TP.HCM sẽ học bộ Sách giáo khoa nào? - Ảnh 4

Năm học 2021-2022: Học sinh ở TP.HCM sẽ học bộ Sách giáo khoa nào? - Ảnh 5

Danh mục sách lớp 2 cho học sinh ở TP.HCM

3. Lớp 6

Sách giáo khoa lớp 6 có các cuốn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Friends Plus), Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc), Nghệ thuật (Mỹ thuật), Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, Công nghệ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tiếng Anh (i-Learn Smart World), Tiếng Anh (Right-on), Tin học của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM.

Năm học 2021-2022: Học sinh ở TP.HCM sẽ học bộ Sách giáo khoa nào? - Ảnh 6

Năm học 2021-2022: Học sinh ở TP.HCM sẽ học bộ Sách giáo khoa nào? - Ảnh 7

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 của học sinh TP.HCM

Hội đồng chọn sách giáo khoa cấp tiểu học và THCS ở TP HCM đã làm việc từ giữa tháng 3, nghiên cứu tất cả các sách giáo khoa được phê duyệt. Sau đó, thành viên hội đồng thảo luận luận, đánh giá sách trên cơ sở đề xuất từ các quận, huyện. Cuối cùng, hội đồng bỏ phiếu kín chọn một hoặc một số sách cho mỗi môn.

> Nhiều nỗi lo về sách giáo khoa tích hợp

> Bộ trưởng GD-ĐT: 'Từ điển còn hiệu đính, huống hồ sách giáo khoa'

Theo VnExpress