Khóa học Nhân sự chuyên nghiệp

(Quản lý nhân sự) Phát triển các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, thương lượng nhằm có đủ khả năng tác động, thuyết phục, thúc đẩy sự thay đổi và xây dựng hệ thống phát triển nguồn nhân lực trong thực tế tại doanh nghiệp...

Sự kiện: Đào tạo, Chứng chỉ, Quản lý

Tin liên quan:

> Quản lý nhân sự

>> Khóa chuyên viên phát triển và đào tạo Nhân Sự

>>> Hoạch định và phát triển nhân sự

I. Khóa học: Nhân Sự Chuyên Nghiệp

II. Đối tượng học viên:

Khóa học được thiết kế cho những chuyên viên, cán bộ nhân sự, phụ trách nhân sự và nhân viên có trên 2 năm kinh nghiệm trong công tác nhân sự tại các doanh nghiệp

III. Thời lượng:

Khóa học được giảng dạy trong 24 buổi

IV. Số lượng học viên:

Tối đa 25 người

vietleader, quan ly nhan su, nhan su chuyen nghiep, khoa dao tao, dao tao ngan han, trung tam dao tao, tuyen sinh

V. Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu khóa học

• Có được tầm nhìn hệ thống và khả năng nhận thức xuyên suốt trong toàn bộ các hoạt động nhân sự và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

• Phân tích, thiết kế cơ cầu tổ chức, vị trí công việc phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp;

• Dự báo, định biên và lập kế hoạch nhân lực đáp ứng các mục tiêu của doanh nghiệp;

• Phỏng vấn và chọn được các ứng viên phù hợp với môi truờng làm việc của công ty;

• Xây dựng hệ thống lương thưởng tương xứng với vị trí công việc và kết quả công việc;

• Tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo và hiệu  quả;

• Xây dựng chính sách nhân sự phù hợp pháp luật và văn hoá doanh nghiệp;

• Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá kết quả công việc nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và phát triển nhân viên;

• Xây dựng môi trường làm việc an toàn và quan hệ lao động tích cực đáp ứng được yêu cầu của luật pháp và hội nhập quốc tế;

• Ứng dụng lý thuyết tâm lý, động viên vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực;

• Phát triển các kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, thương lượng nhằm có đủ khả năng tác động, thuyết phục, thúc đẩy sự thay đổi và xây dựng hệ thống phát triển nguồn nhân lực trong thực tế tại doanh nghiệp;

• Tự tin trước những cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

VI. Nội dung khóa học nhân sự chuyên nghiệp

Nội dung

Chi tiết

Kết quả

1. Giới thiệu về quản trị nguồn nhân lực

• Khái niệm về phát triển tổ chức

• Khái niệm về quản trị NNL

• Sự phát triển quản trị nhân lực  trên thế giới

• Mục đích của quản trị nhân lực

• Các thử thách của quản trị nhân lực

• Vai trò và nhiệm vụ của nhân viên nhân sự trong tổ chức

• Hiểu được mục đích và tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong hoạt động phát triển tổ chức

• Xác định được những kiến thức và kỹ năng được cung cấp trong chương trình học

2. Tâm lý trong hoạt động

• Những vấn đề về mối quan hệ nhà quản lý – nhân viên, lợi ích của nhân

• Áp dụng phương thức quản lý phù hợp với đặc điểm tính cách của từng nhân viên vấn đề tâm lý trong hoạt động nhân sự

• Phân tích được các đặc điểm và nêu được những ứng dụng của các nhân sự viên, uy quyền của nhà quản lý

• Trình bày được đặc điểm của từng loại tính cách phù hợp với từng phương thức quản lý

3. Giải quyết vấn đề

• Vấn đề và các dạng vấn đề

• Tiến trình giải quyết vấn đề

• Các kỹ thuật giải quyết vấn đề

• Những khó khăn thường gặp khi giải quyết vấn đề

• Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống

4. Hoạch định nguồn nhân lực

• Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

• Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực

• Hoạch định nguồn nhân lực và chiến lược công ty

• Hiểu được các khái niệm cơ bản về hoạch định nguồn nhân lực;

• Phân tích và lập  được kế hoạch nhân lực phù hợp với các mục tiêu của công ty.

5. Cơ cấu tổ chức phòng ban hiệu quả

•  Phân tích tiến trình làm việc và trách nhiệm mỗi phòng ban

• Chức năng và nhiệm vụ của người lãnh đạo

• Quyền và phân quyền trong tổ chức

• Xác định mối liên quan giữa các phòng ban

• Các vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo

• Xây dựng và phân bổ trách nhiệm cho từng vị trí

6. Tuyển chọn & Phỏng vấn nhân viên

• Những lợi ích của việc tuyển chọn đúng người

• Tiến trình tuyển chọn

• Các nội dung cần quan tâm khi phỏng vấn

• Những hạn chế của phỏng vấn

• Chọn lựa phương pháp phỏng vấn

• Xác định các yếu tố thành công

• Hiểu được tầm quan trọng của việc tuyển chọn đúng người

• Xây dựng được tiến trình tuyển chọn chuẩn cho doanh nghiệp

7. Thiết lập mục tiêu & đánh giá kết quả công việc

• Các điểm cần lưu ý khi xây dựng bản mô tả công việc

• Quản trị công việc MBO, Balance scorecard, KPI

• Cách thiết lập mục tiêu công việc

• Ý kiến khách quan và tiếp tục đánh giá kết quả công việc

• Các phương pháp đánh giá kết quả công việc

• Mục tiêu và tiêu chuẩn kết quả công việc

• Tiếp tục đánh giá kết quả công việc một cách đúng lúc dựa trên những mục tiêu đã đề ra

8. Luật lao động và nội quy nhân viên

• Luật lao động – Các vấn đề thiết yếu phải quan tâm

• Xây dựng nội quy nhân viên phù hợp với Luật lao động

• Các thực hành, vận dụng luật tại các doanh nghiệp

• Thực hành các tình huống

• Cung cấp cho học viên những kỹ thuật để giải quyết các tranh chấp lao động (những mâu thuận thường xảy ra) của nội bộ doanh nghiệp trong môi trường luật lao động Việt Nam hiện nay

• Tuân  thủ theo qui  định của pháp luật.

9. Xây dựng thang bậc lương

• Khái niệm về trả công

• Trả công theo 3Ps

• Đánh giá công việc

• Xây dựng hệ thống lương thưởng

• Lựa chọn và xây dựng hệ thống đánh giá vị trí công việc phù hợp với doanh nghiệp

• Xây dựng cấu trúc lương, thưởng đáp ứng được mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp và tương xứng với sự đóng góp của cá nhân

• Sử dụng lương, thưởng làm công cụ quản lý kết quả công việc hữu hiệu và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp

10. Đào tạo và phát triển nhân viên

• Giới thiệu đào tạo – Các hình thức đào tạo

• Xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên

• Giới thiệu về phát triển

• Xác định đối tượng nhân viên cần phát triển

• Kế hoạch phát triển - lộ trình phát triển nghề nghiệp

• Phân tích và xác  định nhu cầu đào tạo và phát triển của công ty

• Lựa chọn  được các hình thức, chương trình và phương pháp  đào tạo phù hợp

• Xác định tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo

VII. Phương pháp thực hiện

•  Trước buổi học:

Học viên: đọc tài liệu của bài sẽ học đã được phát trước và làm bài tập, ghi ra các câu  hỏi, các thắc mắc cần làm rõ trước khi đến lớp.

Giảng viên: phát tài liệu, hướng dẫn làm bài tập.

•  Trong buổi học:

Học viên:

Đưa ra các câu hỏi, các thắc mắc cần làm rõ đã được ghi ra khi đọc tài liệu và làm bài tập trước khi đến lớp.

Nghiên cứu tình huống tổng thể và xuyên suốt toàn chương trình

Giảng viên: trao đổi, giải thích, làm rõ, trả lời các câu hỏi, thắc mắc và tóm tắt các điểm chính của lý thuyết. Giảng viên sẽ dành thời gian nhiều cho các hoạt động nghiên cứu tình huống, thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm thực tiễn và thực hành tại lớp.

•  Sau buổi học:

Học viên: áp dụng kiến thức, kỹ năng vào trong công việc thực tiễn.

Giảng viên: tư vấn trực tiếp khi học viên yêu cầu trong quá trình áp dụng.

Đội ngũ giáo viên:

Giàu kinh nghiệm thực tế, là những nhà quản lý uy tín tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.Trình độ chuyên môn cao, sử dụng phương pháp đào tạo hiện đại Sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ học viên trong và sau khóa học.

  • Thời lượng: Khóa học được giảng dạy trong 24 buổi

  • Thời gian học: 17h45-20h45

  • Liên hệ: HotLine: 093 4767 356 A.Đạt

  • Học phí: 5200000 VNĐ

  • Địa chỉ: Tòa nhà HBT 456-458 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 08 984 1362

  • Email: [email protected]

  • Website: http://www.vietleader.com.vn

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Khóa học Nhân sự chuyên nghiệp, vietleader, quan ly nhan su, nhan su chuyen nghiep, khoa dao tao, dao tao ngan han, trung tam dao tao, tuyen sinh

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạnBất động sản, Chuyên viên tài chính, Phân tích chứng khoán, Nghiệp vụ ngân hàng

Đăng ký nhận thêm thông tin về khoá học Nhân Sự, Kiểm toán, Nghiệp vụ ngân hàng từ các trung tâm đào tạo quốc tế, hàng đầu tại việt nam qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh

(Trung tâm đào tạo Vietleader)

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Muốn chạm tay vào sự nghiệp trong năm mới phải làm gì?

Khi bắt đầu tìm kiếm công việc mơ ước, không cần phải áp dụng tất cả các quy tắc cũ. Mặc dù nỗ lực tìm kiếm các buổi phỏng vấn, viết một bản resume hay và chuẩn bị trang phục chuyên nghiệp vẫn là điều quan trọng, những người tìm việc ngày nay còn được gợi ý về danh sách các việc quan trọng khác cần phải làm mới.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017