Tối ngày 26-3, Bộ GD-ĐT đã ra quy định kết quả kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học trên Internet thay thế bài kiểm tra thường xuyên tại trường.

Học tiếng Anh dễ dàng bằng những ứng dụng trên điện thoại

Quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi tuyển 2020 được đảm bảo tối đa

Dạy học trực tuyến để học sinh bắt kịp chương trình

Văn bản của Bộ GD-ĐT nêu 4 mục tiêu trong việc dạy học trên truyền hình và qua internet, trong đó mục tiêu số 1 là: "Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống dịch Covid-19."
Như vậy, việc dạy học từ xa sẽ không chỉ là hỗ trợ, ôn luyện mà được thừa nhận như việc dạy học chính khoá, giúp học sinh "theo" được chương trình trong khi chưa thể đến trường.
3 mục tiêu còn lại gồm:
  • phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên;
  • tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập;
  • tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học…
Để việc dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình bảo đảm chất lượng, Bộ GD-ĐT hướng dẫn khá chi tiết các yêu cầu về điều kiện dạy học qua internet, trên truyền hình như: hạ tầng kỹ thuật, bài học và học liệu, tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá kết quả học tập.
học trực tuyến
Học sinh nên chủ động ôn luyện, làm bài tại nhà trong thời gian nghỉ dịch để có thể theo kịp chương trình học.

Kết quả bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học từ xa được công nhận 

Theo như Bộ GD-ĐT nêu: trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình thức phù hợp.
Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Bài kiểm tra định kỳ sẽ được tổ chức sau khi học sinh đi học lại

Với bài kiểm tra định kỳ và học kỳ, văn bản Bộ GD-ĐT đưa ra có hướng dẫn: khi học sinh đi học trở lại, cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.
Theo Thanh Niên