Du học Anh: Đại học Exeter

Đại học Exeter Đặt trong một khuôn viên đẹp như tranh gần trung tâm thành phố, Exeter cũng hứa hẹn một nơi an toàn nhưng vẫn thú vị để nghiên cứu cùng với một loạt các hoạt động ngoài trời.

Sự kiện: DU HỌC - HỌC BỔNG - DU HỌC ANH - DU HOC ANH - TIẾNG ANH

Tin liên quan:

>> Học bổng du học anh - Kinh nghiệm du học Anh - Visa du học Anh

Đại học Exeter là một trong 10 trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh, Exeter đã có nhiều danh tiếng trong quá trình giảng dạy và là một trong những trường về kinh doanh tốt nhất Anh.

Trường Đại học Exeter đã có danh tiếng rất lớn về học tập và xếp thứ chín trong bảng xếp hạng các trường đại học của tạp chí Times năm 2010.
Trường kinh doanh của Exeter có thành tích ấn tượng và được xếp hạng thứ hai ở Vương quốc Anh về  kế toán và tài chính, thứ năm trong nghiên cứu kinh doanh và thứ sáu trong ngành kinh tế.

 

Event Exeter at the University of Exeter

Trường Đại học Exeter đã có khoảng 15.500 sinh viên, 20% trong số đó là sinh viên quốc tế. Một cộng đồng đa quốc gia thịnh vượng của nhân viên và sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia

Trường hiện có 37 sinh viên đến từ Việt Nam. Chương trình học phổ biến bao gồm cử nhân kinh doanh, cử nhân kinh tế và tài chính, thạc sĩ phân tích tài chính và quản lý quỹ, ngân hàng.

 

exeter university, dai hoc exeter

University of Exeter - đại học Exeter


Một thoáng Exeter

Exeter là một thành phố đẹp như tranh vẽ với một dân số hơn 118.000 người. Thành phố vừa là một trung tâm hiện đại và phát triển, vừa mang nhiều nét lịch sử. Bạn sẽ tìm thấy các quán cà phê, nhà hàng, quán rượu và cửa hàng pha trộn với các tòa nhà lịch sử. Trung tâm bán lẻ The New Princesshay còn nhận định rằng Exeter là điểm mua sắm chính của Tây Nam.

Các khoá học

1. Các khoá học tiếng Anh (được giảng dạy tại INTO)

Gồm tiếng Anh cho các chương trình dự bị, đại học và sau đại học.

Tiếng Anh dự bị £3300( 10 tuần) hoặc £1650 (5 tuần)

Khóa học này ngắn được thiết kế để giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn trước khi bạn bắt đầu một khóa học đại học hoặc sau đại học tại Đại học Exeter. Các khóa học này đựoc tổ chức trong mùa hè.

Nếu bạn đáp ứng yêu cầu đầu vào của học thuật, hoàn thành thành công của chương trình dự bị tiếng Anh, bạn được đảm bảo vào học tại các khóa học văn bằng tại trường Đại học Exeter hoặc các trường đại học khác ở Anh mà không cần IELTS. Tiếng Anh cho chương trình đại học £3,650/kì

Khóa học này tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh bạn cần phải học tập có hiệu quả trên  khóa học đại học hoặc dự bị đại học được cung cấp bởi Trung tâm INTO.

Tiếng Anh cho chương trình sau đại học 3.650 bảng Anh/kì

Khóa học này giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh để vào học một chương trình sau đại học hoặc một bằng chứng nhận sau đại học của INTO. Bạn có thể ghi danh vào khóa học này vào đầu mỗi học kỳ và học tập như một môn học tối thiểu trong chương học thuật.

 

exeter university, dai hoc exeter

University of Exeter - đại học Exeter


2. Các khoá học dự bị (được giảng dạy tại INTO): £10,950

Gồm 6 môn sau:

 • Sinh học, Y học và Khoa học Y tế (1 khóa học)
 • Kinh doanh và Quản lý (1 khóa học)
 • Khoa học Máy tính (1 khóa học)
 • Nhân văn, Khoa học Xã hội, Luật và Kiến trúc (1 khóa học)
 • Toán học và Tài chính (2 khóa học)
 • Khoa học và Kỹ thuật (2 khóa học)

Với 4 chuyên ngành sau:

Dự bị ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật và Toán học

Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại các khoa Kỹ thuật, Khoa học Máy tính và Toán ở trường Đại học

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.

 

International Exeter

Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:

 • Ứng dụng Địa chất
 • Xây dựng
 • Điện tử
 • Cơ khí
 • Kỹ thuật và Quản lý
 • Kỹ thuật Địa chất và Địa kỹ thuật
 • Quản lý CNTT cho doanh nghiệp
 • Toán học
 • Toán học với kế toán
 • Toán và Khoa học Máy tính
 • Toán học với Kinh tế
 • Toán học với Tài chính
 • Toán học với Quản lý
 • Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật mỏ

Dự bị ngành Kinh tế, Tài chính và Quản lý £10,950
Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại khoa Kinh doanh của trường Đại học Exeter.

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.

 


Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:

 • Kế toán và Tài chính Kế toán với lãnh đạo
 • Kinh doanh và Kế toán
 • Kinh doanh và Quản lý
 • Kinh doanh Kinh tế
 • Kinh tế
 • Kinh tế và Tài chính
 • Kinh tế và Chính trị
 • Kinh tế với Kinh tế
 • Quản lý với lãnh đạo
 • Dự bị ngành Nhân văn, Luật và Khoa học xã hội £10,950

Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại trường Nhân văn và khoa học xã hội của trường Đại học Exeter.

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.

Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:

 • Lịch sử cổ đại
 • Hành Vi Động Vật
 • Tiếng Ả Rập và Hồi giáo học
 • Khảo cổ học
 • Địa lý
 • Lịch sử
 • Chính trị và Xã hội
 • Quan hệ Quốc tế
 • Luật
 • Nghiên cứu Trung Đông
 • Triết học
 • Chính trị
 • Tâm lý
 • Xã hội học
 • Dự bị ngành Khoa học £10,950

Khi bạn hoàn thành thành công khoá học này và đáp ứng yêu tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện vào học một loạt các chương trình tại các trường Sinh học, Địa lý, Khảo cổ học và Trái đất Tài nguyên; Tâm lý học,Thể thao và Khoa học Y tế của trường Đại học Exeter.

Chương trình này cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của bạn, nâng cao kiến thức học tập của bạn và phát triển kỹ năng học tập cần thiết để nghiên cứu học khóa học cử nhân.

Chuyển tiếp vào học lấy bằng cử nhân Đại học danh dự tại Đại học Exeter với các ngành sau:

 • Sinh học và Hoá dược
 • Sinh học
 • Sinh học và Hành Vi Động Vật
 • Bảo tồn Sinh học và Sinh thái
 • Bảo tồn Sinh học và Địa lý
 • Sinh học tiến hóa
 • Nghiên cứu thể dục và thể thao
 • Địa lý
 • Sinh học phân tử

3. Chương trình cao đẳng (được giảng dạy tại INTO) £10,950

Cao đẳng ngành Quản lý kinh doanh, kế toán và Kinh tế

Hoàn tất thành công chương trình này và bạn sẽ được đảm bảo vào năm thứ hai đại học của một trong năm chuyên ngành thuộc trường kinh doanh trường Đại học Exeter Chương trình này

Chuyển tiếp vào học năm thứ hai tại trường Kinh doanh của trường Đại học Exeter với các chuyên ngành sau:

 • Cử nhân Kế toán và Tài chính
 • Cử nhân Kinh doanh và kế toán
 • Cử nhân Kinh doanh và Quản lý
 • Cử nhân Kinh doanh Kinh tế
 • Cử nhân nghiên cứu Kinh Doanh

4. Bằng chứng nhận sau Đại học ( được giảng dạy tại INTO)£10,950

Bằng chứng nhân sạu đại học ngành tài chính

Nếu bạn ý dịnh vào học 1 khoá thạc sỹ ngành tài chính ở trường Đại học Exeter, khoá chuyển tiếp này sẽ chuẩn bị cho ban nâng cao kiến thức về Quản lý kinh doanh hiện đại

Cùng với sự phát triển kiến thức về môn học và các kỹ năng nghiên cứu sau đại học có liên quan, bạn cũng sẽ được nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Chương trình chuyển tiếp này sẽ bảo đảm cho bạn vào học  tại các chương trình sau đại học của trường đại học Exeter

 • ThS Tài chính và Đầu tư
 • ThS Tài chính và Quản lý
 • Thạc sĩ Marketing và Dịch vụ tài chính
 • Bằng chứng nhận sau đại học ngành Luật

Các chứng chỉ tốt nghiệp về Luật là một chương trình được thiết kế cho những sinh viên đã hoàn tất một văn bằng hoặc bằng tốt nghiệp về  luật hoặc các môn khác và những ai cần nâng cao kiến thức về pháp luật để đạt học các chương trình thạc sỹ ngành Luật tại Đại học Exeter. Những học sinh vượt qua trình độ thích hợp được đảm bảo vào học một trong một trong chương trình thạc sỹ của đại học Exeter như:

 • Luật Kinh doanh quốc tế
 • Luật châu Âu
 • International Comparative Public Law
 • Luật Nhân quyền Quốc tế


Bằng chứng nhận sau đại học ngành Quản lý

Chương trình này chuẩn bị cho học sinh một trong các văn bằng tốt nghiệp các chương trình được cung cấp bởi trường kinh doanh của đại học

Exeter, bao gồm cả cả chương trình MBA

Khoá học này giúp bạn chuyển tiếp tới chương trình Thạc sỹ ngành Quản lý quốc tế ở trường đại học Exeter hoặc chương trình MBA hoặc nghiên cứu quản lý doanh nghiệp quốc tế ở các trường đại học khác ở Vương quốc Anh

Nếu muốn theo học khoá MBA tại đại học Exeter bạn phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc và 7.0 IELTS

Bằng chứng nhận sau đại học ngành Hành chính công

Đây là một chương trình dự bị thạc sĩ được thiết kế cho những sinh viên đã hoàn thành 1 bằng đại học, có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý trong lĩnh vực công cộng, tổ chức có liên quan, và những người cần nâng cao kiến thức của họ về hành chính công để vào học Masters trong hành chính công tại Đại học Exeter.

Thạc sĩ Hành chính công (MPA) tại Đại học Exeter

Ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất ba năm ở cấp quản lý trong lĩnh vực công cộng hoặc có liên quan tổ chức

5.Chương trình cử nhân đại học:

Học phí cho sinh viên quốc tế bắt đầu khóa học tháng 10 năm 2010 là:

Nghệ thuật, Nhân văn, Khoa học Xã hội (bao gồm cả Kinh doanh và Luật); Bằng danh dự ngành Toán, Địa lý: 11.100 £

Khoa học và Kỹ thuật (bao gồm cả Tâm lý học và Khoa học Thể thao): £ 13.200

Các chương trình: £ 12.150 lấy bằng danh dự kết hợp giữa 1 môn khoa học và 1 nghệ thuật: £12,150

6. Chương trình Sau đại học

Các chương trình về nghiên cứu (MbyRes, MPhil, PhD)
Học phí
£11,100 / £13,200 (tuỳ thuộc từng môn học)
Các chương trình giảng dạy (MA, MSc, MRes)
£11,100 / £13,200 (Tuỳ thuộc từng môn học)

*** Lưu ý: Những thông tin về chi phí sinh hoạt, học phí chỉ mang tính chất tham khảo.

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Du học Anh: Đại học Exeter, Đại học Exeter, University of Exeter, dai hoc Exeter, hoc bong dai hoc Exeter, tin tuc dai hoc Exeter, hoc bong dai hoc Exeter 2012, dai hoc Exeter 2012, giáo dục, báo giáo dục, bao giao duc, báo, tin tức

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

dang ki nhan thong tin du hoc
dang ki nhan thong tin du hoc
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017