Sự kiện: ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - DIEM THI DAI HOC

Sáng ngày 08/08/2011, Bộ GD đã chính thức công bố điểm sàn đại học và cao đẳng năm 2011, theo đó, điểm sàn năm nay sẽ là:

  • Điểm sàn đại học khối A, D: 13
  • Điểm sàn đại học khối B, C: 14
  • Điểm sàn cao đẳng khối A,D: 10
  • Điểm sàn cao đẳng khối A,D: 11

 

Các bài viết liên quan:

Hoặc thông tin điểm sàn đại học chi tiết theo từng khối tại:

 

 

Hiện nay tất cả các trường đã công bố điểm thi đại học, theo đó, điểm chuẩn đại học một số trường cũng đã được dự kiến như sau:


Tin cập nhật về điểm chuẩn đại học các trường phía Bắc:

 

Tin cập nhật về điểm chuẩn đại học các trường phía Nam:

 

 

 

ĐIỂM SÀN, ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC, ĐIỂM SÀN KHỐI A, ĐIỂM SÀN KHỐI B, ĐIỂM SÀN KHỐI C, ĐIỂM SÀN KHỐI D

Đăng ký nhận thông tin điểm sàn đại học qua email tại ô bên dưới.