Xem điểm chuẩn Đại Học Y Dược TPHCM 2018

Trường Đại học Y Dược TP.HCM

  • Số 217 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM
  • ĐT: (08). 38567645
  • Website: www.yds.edu.vn
  • Ký hiệu trường: YDS

Giới thiệu trường Đại học Y Dược TP.HCM

Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, thường gọi là Y khoa Đại học đường Sài Gòn, được thành lập năm 1947, như một phân hiệu của trường Y khoa Hà Nội. GS. C.Massias được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng phân hiệu này.

Đến năm 1976, trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Y khoa Đại học đường Sài Gòn, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn, Nha khoa Đại học đường Sài Gòn và trường đào tạo Cán bộ Y tế miền Nam. Y khoa Đại học đường Sài Gòn trở thành khoa Y của trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 426/TTg về một số vấn đề cấp bách trong mạng lưới các trường đại học ở miền Nam, tổ chức lại các trường thuộc Viện Đại học Sài Gòn, tất cả gom lại còn 8 trường: Đại học tổng hợp (sáp nhập Văn khoa và Khoa học), Đại học Bách khoa (Kỹ thuật Phú Thọ), Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức (Giáo dục Thủ Đức), Đại học Y Dược (sáp nhập Y khoa, Nha khoa, Dược khoa Đại học đường Sài Gòn), Đại học kinh tế (Luật khoa), Đại học Kiến trúc, Đại học Nông nghiệp, Đại học Sư phạm. Các trường được chuyển về Bộ chủ quản, Viện Đại học Sài Gòn không còn.

Từ quyết định này trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh chính thức được thành lập và trở thành tên gọi thân quen trong suốt nhiều năm vừa qua. Từ 3 trường riêng biệt nay với quyết định sáp nhập lại, mỗi trường trở thành một khoa.

Đối tượng tuyển sinh

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT)

- Có nguyện vọng, làm đơn và nộp hồ sơ xét tuyển

- Tổng điểm thi của 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu do Bộ gíao dục và Đào tạo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Phạm vi tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

- Môn thi để xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học. Ngoài ra, nhà trường còn áp dụng các phương pháp xét tuyển bằng các tiêu chí phụ khi số lượng thí sinh đồng điểm vượt qu chỉ tiêu (xem mục 7)

- Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ cho các thí sinh đã được quy định tại công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

+ Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 20/6/2018 tại phụ lục 2 của công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thí sinh này sẽ được tính 10.0 điểm khi xét tuyển bằng tiêu chí phụ.

- Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

 

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp Môn xét tuyển

Tổng

chỉ tiêu

Chỉ tiêu tuyển thẳng

Đào tạo đại học chính quy

 

 

2.050

101

Y đa khoa

7720101

Toán - Sinh - Hóa

400

20

Y học dự phòng

7720110

Toán - Sinh - Hóa

120

6

Răng - Hàm - Mặt

7720501

Toán - Sinh - Hóa

100

5

Y học cổ truyền

7720115

Toán - Sinh - Hóa

150

7

Dược học

7720201

Toán - Sinh - Hóa

450

22

Điều dưỡng đa khoa

7720301

Toán - Sinh - Hóa

150

7

Điều dưỡng (chuyên ngành hộ sinh)

7720301_02

Toán - Sinh - Hóa

120

6

Điều dưỡng (chuyên ngành gây mê hồi sức)

7720301_03

Toán - Sinh - Hóa

100

5

Xét nghiệm y học

7720601

Toán - Sinh - Hóa

120

6

Phục hồi chức năng

7720603

Toán - Sinh - Hóa

80

4

Kĩ thuật hình ảnh y học

7720602

Toán - Sinh - Hóa

80

4

Kĩ thuật Phục hình răng

7720502

Toán - Sinh - Hóa

40

2

Y tế công cộng

7720701

Toán - Sinh - Hóa

80

4

Dinh dưỡng

7720401

Toán - Sinh - Hóa

60

3

 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GDĐT xác định.

Tổ chức tuyển sinh

Hình thức đăng ký dự thi:

Thí sinh đăng ký dự thi tại Sở GDĐT, điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 01/4 đến 20/4/2018.

Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT trước ngày 20/5 /2018.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến từ 15/7 đến 17 giờ 00 ngày 21/7/2018.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại các Điểm thu nhận hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ 00 ngày 25/7/2018.

Nguyên tắc xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển: là tổng các điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn Toán, Sinh học, Hóa học và các điểm ưu tiên theo quy định.

Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn thi (a) + các điểm ưu tiên (b)

(a)    = điểm thi môn Toán + điểm thi môn Sinh học + điểm thi môn Hóa học

(b)   = điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng.

Điểm chuẩn: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.

Xét tuyển:

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được xác định của từng ngành, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (bao gồm số thí sinh được xét tuyển thẳng và số học sinh dự bị của trường; học sinh các trường dự bị ĐH được giao về trường);

Căn cứ vào điểm xét tuyển của thi sinh nộp hồ sơ;

Căn cứ vào nguyện vọng ưu tiên của thí sinh;

Hội đồng tuyển sinh sẽ lập danh sách thí sinh nộp hồ sơ của từng ngành theo thứ tự giảm dần của điểm xét tuyển. Danh sách thi sinh trúng tuyển được chọn theo điểm xét tuyển, tuần tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp số lượng thí sinh đạt điểm chuẩn để được tuyển vượt quá số lượng dự kiến thí sinh nhập học theo chỉ tiêu được phê duyệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng ngành đào tạo của Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh do bằng nhau về điểm xét tuyển, nhà trường áp dụng lần lượt theo thứ tự 02 giải pháp sau đây để chọn thí sinh trúng tuyển trong số các thí sinh cùng điểm ở mức điểm chuẩn:

a. Dựa vào điểm môn ngoại ngữ trong kỳ thi THPT. Các thí sinh không có điểm thi môn ngoại ngữ sẽ không được xét tuyển ở bước này. Các thí sinh được miễn thi bài thi môn ngoại ngữ được áp dụng quy định tại mục 3.

Nếu số thí sinh được chọn ở bước này vẫn vượt quá chỉ tiêu dự kiến, các thí sinh đạt ở bước 1 này sẽ được xét tuyển tiếp theo bước 2.

b. Dựa vào kết quả thi THPT các môn sau để xét tuyển từ cao xuống thấp:

- Môn Hóa học cho ngành Dược học.

- Môn Sinh học cho các ngành còn lại.

Hội đồng tuyển sinh công bố kết quả trúng tuyển đợt trước 17 giờ 00 ngày 1/8/2018.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh trước 17 giờ 00 ngày 7/8/2018 (tính theo dấu bưu điện). Quá thời hạn này, những thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 được xem là từ chối nhập học.

Kiểm tra hồ sơ của thí sinh trúng tuyển

Hồ sơ thí sinh cần phải nộp cho trường khi nhập học được quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế tuyển sinh;

Khi thí sinh đến nhập học, Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức kiểm tra hồ sơ đã nộp, đặc biệt là giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên của thí sinh. Trường hợp phát hiện các sai sót, sẽ được xử lý theo quy định của Quy chế tuyển sinh;

Trong quá trình xét tuyển và khi sinh viên đang theo học, nhà trường sẽ tổ chức thanh, kiểm tra hồ sơ và điểm xét tuyển của thí sinh. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong Phiếu ĐKXT và Phiếu đăng ký dự thi. Nhà trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin trong Phiếu ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

Chính sách ưu tiên: Tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng

Đối tượng tuyển thẳng vào đại học được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

Thí sinh thuộc diện điểm a đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào học đại học một trong tất cả các ngành.

Thí sinh thuộc diện điểm b đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào học đại học theo ngành đã trúng tuyển trước đây.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế:

- Môn Hóa: được tuyển thẳng vào ngành Dược học hoặc Xét nghiệm y học.

- Môn Sinh: được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành (trừ ngành Dược học).

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia:

Môn Sinh

Giải nhất: được tuyển thẳng vào đại học ngành Y đa khoa hoặc Răng Hàm Mặt.

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học một trong các ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Y học hình ảnh, Kỹ thuật Phục hình răng.

Môn Hóa

Giải nhất: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học

Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào học đại học ngành Xét nghiệm y học.

Thí sinh đoạt hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức năm 2016 có dự án, đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến:

* Lĩnh vực y, sinh học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:

- Giải nhất: được tuyển thẳng vào đại học ngành Y học cổ truyền, Y học dự phòng

- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học một trong các ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh, Y tế công cộng, Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Kỹ thuật Y học hình ảnh, Kỹ thuật Phục hình răng.

* Lĩnh vực hóa học, dược học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo:

- Giải nhất, nhì, ba: được tuyển thẳng vào đại học ngành Xét nghiệm y học.

Việc xác định nội dung khoa học liên quan và phù hợp với ngành đào tạo do Hội đồng xét tuyển quyết định.

Chỉ tiêu tuyển thẳng

Chỉ tiêu tuyển thẳng của từng ngành được ghi tại bảng mục 4.

Phương án xét tuyển thẳng

Trong trường hợp số lượng thí sinh nộp vào từng ngành vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh tại bảng tại mục 4, nhà trường sẽ xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự các đối tượng được từ mục 7.1.1 đến mục 7.1.5. cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp các thí sinh cùng một mục nhưng vượt quá chỉ tiêu, nhà trường áp dụng tiêu chí phụ đã nêu ở mục 6. Nhà trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ 00 ngày 15/7/2018.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học trực tiếp tại tại trường trước 17 giờ 00 ngày 20/7/2018. Qu thời hạn này, những thí sinh không nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định cho nhà trường được xem là từ chối nhập học.

Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ tài chính

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy

- Học phí năm học 2018-2019: 11.700.000/năm.

- Lộ trình tăng học phí theo quy định Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Theo Đại học Y dược Tp.HCM