Bạn sắp sửa du học nhưng bạn chưa rõ về những từ ngữ mà người bản xứ sử dụng? Bạn mong muốn mở rộng kiến thức và đến gần hơn với phong cách giao tiếp của người bản xứ? Vậy hãy cùng Kênh tuyển sinh khám phá những từ ngữ mà người bản xứ không bao giờ sử dụng là những từ gì nhé!

1. John Is Married With Maria. (Incorrect)

Khi nói về 2 người đã kết hôn thì người bản xứ sẽ không dùng "kết hôn với". Thay vào đó, họ sẽ sử dụng những cách nói sau:

John is married to Maria.
John and Maria are married.

Từ "with" được dùng với nghĩa tương tác với nhau như việc "we talk with someone, we live with someone" nhưng sẽ dùng "we are married to a husband/wife" 

Điểm danh những cụm từ mà người bản xứ không bao giờ sử dụng

Điểm danh những cụm từ mà người bản xứ không bao giờ sử dụng

2. My Son Has Five Years Old. (Incorrect)

Trong tiếng Anh thì khi nói về tuổi thì người bản xứ thường dùng động từ "to be". Do vậy, cách sử dụng chính xác là:

My son is five years old.
My son is five.

Lấy một ví dụ khác, nếu bạn nói về bản thân thì bạn sẽ chọn cách nói "I am 36 years old” chứ không phải cách nói “I have 36 years".

3. I’ll Pick Up Him From The Airport. (Incorrect)

Trong giao tiếp, khi cụm động từ có tân ngữ tức thứ gì đó tiếp nhận hành động thì họ sẽ nói theo 2 cách:

I’ll pick John up.
I’ll pick up John.
We should throw these eggs away.
We should throw away these eggs.

Tuy nhiên, nếu cần sử dụng một đại từ (một từ như him, her, you, it, us, them), thì đại từ phải đi ở giữa cụm động từ:

I’ll pick him up.
We should throw them away.

4. I Like Very Much Your Lessons. (Incorrect)

Khi có động từ chẳng hạn như động từ like và tân ngữ trực tiếp thì người bản xứ thường tránh đặt bất cứ thứ gì vào giữa oọng từ và tân ngữ. Vì vậy, có một số cách nói đúng là:

I like your lessons very much.
I really like your lessons.

5. “Do You Like Pizza?” / “Yes, I Like.” (Incorrect)

Khi có ai đó hỏi một câu như "Do You Like Pizza?" thì một người học tiếng Anh thường trả lời "Yes, I like" thì điều này không hề chính  xác và tự nhiên.

Cách nói đúng chính là “Yes, I do” hoặc “No, I don’t.”

Khi ai đó hỏi bạn câu hỏi có / không với do, câu trả lời ngắn gọn luôn sử dụng do / don’t.

Khi ai đó hỏi bạn câu hỏi có / không với did, câu trả lời ngắn gọn luôn sử dụng did / didn’t.

Vì vậy, một ví dụ với "did", đặt một câu hỏi về quá khứ, sẽ là:

“Did you have lunch?”
“Yes, I did / No, I didn’t” (Không phải dùng “Yes, I had”)

> Phân biệt Human và Humane

> Đại từ phản thân là gì? Cách sử dụng đại từ phản thân.