Sự kiện: ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC - DIEM THI DAI HOC

Ngành Hệ thống thông tin Kinh tế gồm những chuyên ngành Tin học Kinh tế; Hệ thống thông tin Quản lý. Trường Đại học Kinh tế TPHCM hiện đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế với các chuyên ngành và phân công các khoa phụ trách: Khoa Toán – Thống kê gồm Chuyên ngành Toán Kinh tế; chuyên ngành Thống kê; chuyên ngành Toán tài chính; chuyên ngành Thống kê kinh doanh, Khoa Tin học Quản lý gồm Chuyên Ngành Tin học Quản lý

Chuyên ngành Toán kinh tế

Đào tạo Cử nhân kinh tế là những chuyên gia kỹ thuật quản lý, được trang bị các kiến thức nền tảng về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, đồng thời có các kiến thức chuyên ngành về toán ứng dụng trong kinh tế.

Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích độc lập các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những biến động kinh tế và tác động của các chính sách kinh tế dưới góc độ định lượng trên cơ sở thiết lập và ứng dụng những mô hình toán tài chính và các mô hình toán học hiện đại khác vào lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngần hàng…

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tài chính, các công ty chứng khoán, bảo hiểm, công tác tại các trường đại học, bộ, ngành và các cơ quan nhà nước khác.

Chuyên ngành Thống kê:

Đào tạo cử nhân kinh tế là những chuyên gia kỹ thuật quản lý, được trang bị kiến thức nền tảng về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, đồng thời có những kiến thức về lĩnh vực thống kê, tin học.

Ra trường, sinh viên có thể công tác tại các cơ quan thống kê nhà nước từ cấp huyện, tỉnh và tổng cục thống kê; cũng như các doanh nghiệp và cơ quan khác với nhiệm vụ tổ chức và thực hiện công tác thống kê. Tổ chức thu thập, phân tích và xử lý các số liệu thống kê các loại, từ đó đưa ra dự báo thống kê ngắn hạn và dài hạn.

Chuyên ngành toán tài chính:

Đào tạo Cử nhân kinh tế ngành Toán Tài chính có năng lực nghiên cứu, phân tích và tư vấn đầu tư tài chính trên cơ sở sử dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, ngân hàng, trung tâm giao dịch chứng khoán, trường đại học và các cơ quan nhà nước.

Chuyên ngành Tin học quản lý:

Đào tạo Cử nhân kinh tế nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Tin học kinh tế, có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế - xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các bộ phận tin học, quản trị các hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, ngân hàng, cơ quan nhà nước… Ngoài ra, có thể làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết kế và xây dựng phần mềm…

Chuyên ngành thống kê kinh doanh:

Đào tạo cử nhân kinh tế có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu.

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực lập kế họach nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiên cứu và có thể làm việc tại: các tổ chức và công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường.

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ, các tổ chức có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu, thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn và tư vấn kinh doanh tiếp thị.

Ngành Hệ thống thông tin Kinh tế đòi hỏi những kỹ năng, trình độ tin học, tiếng Anh như sau:

Kỹ năng mềm:

khả năng tự học và nghiên cứu khoa học độc lập, biết soạn thảo văn bản kinh tế; Khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết phục các chủ đề về kinh tế xã hội; Khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề một cách khoa học; Kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo nhóm.

Kĩ năng tin học:

Kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft Office.

Sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn trong môi trường Internet; sử dụng được các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo.

Kĩ năng xử lý các vấn đề liên quan đến phần cứng của hệ thống ứng dụng CNTT trong một tổ chức; kĩ năng xử lý những vấn đề liên quan đến phần mềm máy tính của hệ thống ứng dụng CNTT trong một tổ chức.

Kĩ năng xử lý vấn đề liên quan đến dữ liệu và an toàn dữ liệu của hệ thống ứng dụng CNTT trong một tổ chức; kĩ năng phân tích, thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống mạng, các hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý của các tổ chức.

Trình độ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC (hoặc các bài thi quốc tế có qui đổi tương đương); Tiếng Pháp theo chuẩn DELF hoặc tiếng Trung theo chuẩn HSK. Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp, tiếng Trung).

Kiến thức chung: Vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc phân tích và đề xuất các chính sách kinh tế.

Kiến thức chuyên môn: Kiến thức cơ bản và cập nhật về tin học và ứng dụng tin học trong quản lý, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh; kiến thức chuyên sâu và cập nhật về hệ thống thông tin dựa trên máy tính nhằm hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp và quản lý trong các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội;

Kiến thức chuyên nghiệp và cập nhật về phát triển và quản trị các nguồn lực thông tin và hệ thống thông tin trong tổ chức.

Làm việc sau khi tốt nghiệp: Các ngân hàng thương mại; các công ty, tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước; tổng cục thuế và các Cục thuế; các trường đại học và viện nghiên cứu; các công ty tin học; các tổ chức hành chính sự nghiệp.

Lập trình viên máy tính; quản trị viên mạng máy tính; chuyên gia phân tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì các hệ thống thông tin trong các tổ chức kinh tế và xã hội; chuyên gia phát triển và đảm bảo chất lượng phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Làm giảng viên các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh; cán bộ các trung tâm Công nghệ thông tin của các tổ chức kinh tế và xã hội. Học tập ở các bậc đào tạo cao hơn.

Điểm chuẩn năm 2010 của Ngành Hệ thống thông tin kinh tế của ĐH Kinh tế Quốc dân: 18 điểm (khối A và D1).

ĐH Ngân hàng: 21 điểm, khối A.

ĐH Kinh tế (ĐH Huế); 13 điểm (khối A và D1,2,3,4).

ĐH Kinh tế TPHCM: 19 điểm (khối A).

ĐH Ngân hàng TPHCM: 17 điểm.

Bạn có thể để lại thắc mắc về tuyển sinh 2012, câu hỏi hoặc ý kiến tại ô bên dưới

 

Những chủ đề đang được quan tâm:

DIEM THI DIEM THI DAI HOC 2012 DIEM THI DAI HOC XEM DIEM THI

DIEM CHUAN DIEM CHUAN DAI HOC DIEM CHUAN DAI HOC 2012

TUYEN SINH TUYỂN SINH CHI TIEU TUYEN SINH 2012

Kênh Tuyển Sinh

TUYEN SINH 2012 DIEM THI DAI HOC DIEM CHUAN DAI HOC

 

Tại Kênh Tuyển Sinh: bạn có thể theo dõi những tin tức mới nhất về các chủ đề:

Diem thi dai hoc - Diem thi dai hoc 2012 - diem thi tuyen sinh

diem chuan - diem chuan dai hoc - diem chuan 2012

Du hoc - hoc bong - hoc bong du hoc - du hoc 2012

Đăng ký nhận thông tin tuyển sinh qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh