Xem, tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nam năm 2018

Xem, tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nam năm 2018

Vào ngày 20/06, sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam vừa công bố điẻm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018 - 2019. Dự kiến điểm chuẩn năm 2018 tăng cao so...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018

Vào ngày 21/06, Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố trang tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2018. Cùng Kênh Tuyển Sinh thức hiện theo...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Yên Bái năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Yên Bái năm 2018

Vào ngày 18/06, sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái vừa công bố trang tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2018. Cùng Kênh Tuyển Sinh thức hiện theo cú pháp...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Nghệ An năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Nghệ An năm 2018

Vào ngày 18/06, sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An vừa công bố trang tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2018. Cùng Kênh Tuyển Sinh thức hiện theo cú pháp...
Điểm chuẩn lớp 10 / 3 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Cần Thơ năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Cần Thơ năm 2018

Vào ngày 18/06, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ vừa công bố trang tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2018. Cùng Kênh Tuyển Sinh thức hiện theo cú pháp...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Lào Cai năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Lào Cai năm 2018

Vào ngày 18/06, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai vừa công bố trang tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2018. Cùng Kênh Tuyển Sinh thức hiện theo cú pháp...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Long An năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Long An năm 2018

Vào ngày 18/06, sở GD&ĐT tỉnh Long An vừa công bố trang tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2018. Cùng Kênh Tuyển Sinh thức hiện theo cú pháp...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Đồng Nai năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Đồng Nai năm 2018

Ngày 17/6, Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn lớp 10 cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm học 2018-2019 tại địa bàn Đồng...
Điểm chuẩn lớp 10 / 3 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Tĩnh năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Tĩnh năm 2018

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm học 2018-2019 tại địa bàn Hà...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Vĩnh Long năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Vĩnh Long năm 2018

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long đã công bố điểm chuẩn lớp 10 cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm học 2018-2019 tại địa bàn Vĩnh...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 hệ chuyên tại khu vực TPHCM năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 hệ chuyên tại khu vực TPHCM năm 2018

Vào ngày 14/6, Sở GD&ĐT TPHCM công bố điểm thi vào lớp 10 hệ chuyên của các trường chuyên THPT có trên địa bàn thành phố. Theo thống kê, điểm...
Điểm chuẩn lớp 10 / 3 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm thi lớp 10 năm 2018 vào ngày 14/6. Các môn đều tăng điểm trừ Ngoại Ngữ với Ngữ...
Điểm chuẩn lớp 10 / 3 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Nam Định năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Nam Định năm 2018

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định đã công bố điểm chuẩn lớp 10 cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm học 2018-2019 tại địa bàn Nam...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Tiền Giang năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Tiền Giang năm 2018

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang đã công bố điểm chuẩn lớp 10 cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm học 2018-2019 tại địa bàn Tiền...
Điểm chuẩn lớp 10 / 2 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Bắc Giang năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Bắc Giang năm 2018

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang đã công bố điểm chuẩn lớp 10 cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm học 2018-2019 tại địa bàn Bắc...
Điểm chuẩn lớp 10 / 3 năm trước
Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hải Phòng năm 2018

Xem, tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hải Phòng năm 2018

Ngày 16/6, Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng đã công bố điểm chuẩn lớp 10 cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm học 2018-2019 tại địa bàn Hải...
Điểm chuẩn lớp 10 / 3 năm trước