Ngày 04/07, Trường Nguyễn Thị Minh Khai công bố điểm chuẩn lớp 10 cho năm 2018, số thí sinh trúng tuyển là 603 em.

>>> Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018 của 103 trường THPT công lập biến động mạnh

>>> Hạ điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều thí sinh trúng tuyển lớp 10 ở phút 89

Trường Nguyễn Thị Minh Khai tuyển sinh lớp 10 có điểm chuẩn là 38 điểm, tăng 1.25 điểm so với năm 2017. 

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

 

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:
Caption

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

Công bố điểm chuẩn vào 10 trường Nguyễn Thị Minh Khai:

>>> Sở GD&ĐT Nha Trang tuyển bổ sung thêm học sinh lớp 10 vì thiếu trường công lập

>>> Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2018: Tăng giảm bất ngờ!

Theo Tuổi trẻ - Kênh Tuyển Sinh