Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) công bố điểm trúng tuyển vào các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2020 như sau:

1. Đại học Bách khoa

2. Đại học Kinh tế 

3. Đại học Sư Phạm  

4. Đại học Ngoại Ngữ

5. Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật

6. Phân Hiệu KonTum

7. Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh

8. Khoa Y Dược

9. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

10.Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn

Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 1

Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 2

Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 3

Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 4

Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 5

Điểm chuẩn các trường thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 6

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp