Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Mức điểm dao động từ 24,3 đến 38,67 tính theo thang điểm 40.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn đại học 2022. Mức điểm chuẩn theo thang 30 và thang 40.

Năm nay, ngành Sư phạm Lịch sử lấy điểm chuẩn cao nhất với 38,67/40 điểm. Hai vị trí tiếp theo là ngành Sư phạm Ngữ văn với 37,17 điểm và ngành Giáo dục Tiểu học với 36,2 điểm.

Ngành học có điểm chuẩn thấp nhất là Sư phạm Tin học với 24,3 điểm.

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022 - Ảnh 1

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Cụ thể, điểm chuẩn 16 ngành của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2020 như sau:

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: [Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + (Điểm Môn chính x 2)] + Điểm ưu tiên.

Năm 2022, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh 1.788 chỉ tiêu.

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy năm học 2022-2023 là 12 triệu đồng một năm với khối ngành VII (gồm ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Việt Nam học); 13,5 triệu đồng một năm với khối ngành IV (ngành Công nghệ thông tin) và 12,5 triệu đồng một năm với khối ngành I (các ngành học còn lại).

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động từ 20 đến 32,5 điểm.

> 17 trường quân đội công bố điểm chuẩn 2022

> Điểm chuẩn của 8 trường công an giảm

Theo VnExpress