Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn đại học 2022. Mức điểm chuẩn theo thang 30 và thang 40.

Điểm chuẩn gần tuyệt đối của một trường đào tạo quân sự 2022

Điểm chuẩn gần tuyệt đối của một trường đào tạo quân sự 2022

Điểm trúng tuyển của Học viện Khoa học Quân sự đối với thí sinh nữ ngành ngôn ngữ Nga lên đến 29,79 điểm vào năm 2022.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) lấy điểm chuẩn 29,25 theo thang 30, từ 33,33 đến 37,6 theo thang 40.

Điểm chuẩn cao nhất theo thang 40 là chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp với 37,6 điểm, xét theo tổ hợp khối D78, R26. Xếp thứ hai là chuyên ngành Lịch sử với 37,5 điểm, xét theo tổ hợp C19. Mức điểm chuẩn cao thứ ba là chuyên ngành Báo truyền hình với 37,19 điểm xét tổ hợp D78, R26.

Ngành Truyền thông đa phương tiện lấy điểm cao nhất 29,25 xét tổ hợp C15 trên thang điểm 30. Chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy điểm chuẩn thấp nhất 22,8 xét tổ hợp A16, cũng trên thang điểm 30.

Những ngành tính theo thang điểm 30 có điểm chuẩn dao động 22,8-29,25.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 1

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 2

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 3

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 4

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 5

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 6

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 7

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022 - Ảnh 8

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2022

Trong đó, điểm xét tuyển thang 30 được tính theo công thức: tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đã đăng ký + điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có). Điểm chuẩn làm tròn đến hai chữ số thập phân

Điểm xét tuyển theo thang 40 được tính: tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT sau khi nhân hệ số theo tổ hợp đã đăng ký + điểm ưu tiên hoặc khuyến khích x 4/3 .

Năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lấy điểm chuẩn 17,25-28,6 với những ngành thang 30 điểm và 33,4-38,07 trên thang 40.

Năm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.400 chỉ tiêu cho 39 chuyên ngành, theo ba phương thức chính gồm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét tuyển kết hợp.

Học phí dự kiến năm 2022 là 440.559 đồng một tín chỉ đối với hệ đại trà và hơn 1,32 triệu đồng một tín chỉ với hệ chất lượng cao.

> 17 trường quân đội công bố điểm chuẩn 2022

> Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân có mức điểm chuẩn dao động từ 18 đến gần 24,5

Theo VnExpress