Các trường thành viên, khoa trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn. Mức điểm chuẩn dao động từ 14,5 đến 27,5.

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Điểm chuẩn của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2022

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022. Mức điểm dao động từ 24,3 đến 38,67 tính theo thang điểm 40.

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 1

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 2

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 3

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 4

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 5

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 6

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 7

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 8

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 9

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 10

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 11

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 12

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 13

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 14

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 15

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 16

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 17

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 18

10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn 2022 - Ảnh 19

Điểm chuẩn trúng tuyển của 10 trường thuộc Đại học Thái Nguyên 2022

Ngành Sư phạm Lịch sử ở trường Đại học Sư phạm có đầu vào 27,5, tăng 3,5 so với năm ngoái, dẫn đầu về điểm chuẩn của Đại học Thái Nguyên năm nay. Trong khi đó, ngành Giáo dục mầm non - quán quân năm ngoái lấy 26,25 điểm, năm nay giảm 1,25.

Hai ngành học có điểm chuẩn cao thứ nhì - 26,75 là Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm và Răng Hàm Mặt của trường Đại học Y Dược.

Sư phạm và Y Dược cũng là hai trường có nhiều ngành lấy điểm cao nhất Đại học Thái Nguyên.

Tương tự năm ngoái, ở các trường thành viên khác, điểm trúng tuyển chủ yếu ở mức 15-20. Một số ngành đào tạo ở phân hiệu Lào Cai lấy 14,5.

Năm 2021, điểm trúng tuyển Đại học Thái Nguyên là từ 14 đến 27,5.

> 17 trường quân đội công bố điểm chuẩn 2022

> Điểm chuẩn của 8 trường công an giảm

Theo VnExpress