Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

Danang University of Economics
(DUE)
Thành lập năm: 1975
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Giới thiệu

Nằm tại trung tâm của Miền trung và Thành phố Đà nẵng, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, tiền thân từ Khoa Kinh tế của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1975), Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1984) - là một trong 5 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng ra đời theo Nghị định 32/CP ngày 04-04-1994 của Chính phủ.

Trường Đại học Kinh tế được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Viêt nam. Trong thập kỷ thứ tư từ ngày thành lập, Nhà trường phấn đấu thành nơi tốt nhất về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên về khoa học kinh tế và quản lý ở tầm vóc thời đại.

Với đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu ở tầm quốc gia và nhân viên chuyên nghiệp đang làm việc cùng nhau, Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng tạo ra môi trường giáo dục chất lượng cao để đào tạo các thế hệ sinh viên tài năng cho đất nước. Sinh viên tốt nghiệp từ trường chúng tôi với kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công bền vững trong thế kỷ 21.

- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là nơi cung cấp cho người học những cơ hội để đạt được thành tựu xuất xắc về tri thức và phát triển năng lực bản thân để đảm bảo thành công trong tương lai.

- Là nơi phát triển niềm đam mê về tri thức, giúp người học hình thành và phát triển tính chuyên nghiệp, tư duy sáng tạo và năng lực học tập suốt đời nhằm đóng góp tích cực vào phát triển của xã hội.

- Là cầu nối cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tri thức kinh tế và quản lý với thực tiễn của xã hội trên nguyên tắc trung thực, tôn trọng và chia sẻ nhằm hướng đến phát triển và thịnh vượng chung.

Nằm tại trung tâm của Miền trung và Thành phố Đà nẵng, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng, tiền thân từ Khoa Kinh tế của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1975), Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng (1984) - là một trong 5 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng ra đời theo Nghị định 32/CP ngày 04-04-1994 của Chính phủ.

Trường Đại học Kinh tế được công nhận như là một trong những trung tâm đào tạo về khoa học kinh tế và quản lý hàng đầu của Viêt nam. Trong thập kỷ thứ tư từ ngày thành lập, Nhà trường phấn đấu thành nơi tốt nhất về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Kinh tế Đà nẵng cung cấp kiến thức và kỹ năng cho sinh viên về khoa học kinh tế và quản lý ở tầm vóc thời đại.

Với đội ngũ giảng viên, các nhà nghiên cứu ở tầm quốc gia và nhân viên chuyên nghiệp đang làm việc cùng nhau,...