Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng

Danang University of Economics
(DUE)
Thành lập năm: 1975
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Học phí

Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng công bố học phí tham khảo năm học 2020-2021: 

  Năm học 2020 - 2021 Năm học 2021 - 2022
Nhóm I 12.500.000 đồng/ năm 12.500.000 đồng/ năm
Nhóm II 16.500.000 đồng/ năm 16.500.000 đồng/ năm
Nhóm III 19.500.000 đồng/ năm 19.500.000 đồng/ năm

Trong đó các nhóm ngành như sau

  • Nhóm I gồm: Kinh tế, Quản trị nhân lực, Thống kê, Quản lý nhà nước.
  • Nhóm II gồm: chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng thuộc ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị sự kiện và lễ hội thuộc ngành Quản trị du lịch dịch vụ và lữ hành, Quản trị khách sạn, chuyên ngành Tài chính công thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Luật kinh tế.
  • Nhóm III gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính- Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.