Để rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm, Sở GD và ĐT Đà Nẵng vừa tổ chức thi thử cho học sinh lớp 12 với quy mô, trình tự và cách thức tổ chức giống như kỳ thi THPT quốc gia 2019 chính thức. Học sinh có cơ hội ôn tập lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài thật tốt qua nhiều lần thi thử.

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi thử và đáp án môn Toán ở Quảng Nam

Thi thử THPT quốc gia 2019: Đề thi và đáp án môn Toán ở Bắc Ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán ở Đà Nẵng

Đề thi thử môn Toán ở Đà Nẵng gồm 50 câu trắc nghiệm và thời gian làm bài là 90 phút. Học sinh được làm bài trên phiếu trắc nghiệm riêng. 

 

 

Image

Image

Image

 

 

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Toán ở Đà Nẵng

Image

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán ở Đà Nẵng

Theo Lao Động