Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018.

Theo đó đề toán có 50 câu, thời gian làm bài trong 90 phút.

Đề thi khoa học tự nhiên gồm các bài thi thành phần vật lý, hóa học, và sinh học, mỗi môn 50 phút.

Đề thi khoa học xã hội gồm bài thi lịch sử, địa lý và giáo dục công dân, mỗi môn 50 phút. Đề thi ngoại ngữ 60 phút với 50 câu...

 
Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (14 đề thi)
 
1. Bộ đề thi Môn Toán: Tải về
 
2. Bộ đề thi Môn Ngữ Văn: Tải về
 

3. Bộ đề thi Ngoại ngữ

   - Môn thi thành phần Tiếng Anh Tải về
   - Môn thi thành phần Tiếng Đức Tải về
  - Môn thi thành phần Tiếng Nga Tải về
  - Môn thi thành phần Tiếng Nhật Tải về
  - Môn thi thành phần Tiếng Pháp Tải về
  - Môn thi thành phần Tiếng Trung Tải về

     
     
      
     
    
    

 

 

4. Bộ đề thi Khoa học tự nhiên:

  - Môn thi thành phần Vật lý  Tải về
  - Môn thi thành phần Hóa học  Tải về
  - Môn thi thành phần Sinh học Tải về

 

 

 

5.Bộ đề thi Khoa học xã hội:

  - Môn thi thành phần Lịch sử  Tải về
  - Môn thi thành phần Địa lý  Tải về
  - Môn thi thành phần Giáo dục công dân  Tải về

                  
                     
  

 

 

Kênh tuyển sinh mến chúc tất cả các bạn có một mùa thi THTP 2018 thật tốt.