Chiêu 1: Khi bị mẹ mẹ mắng, bạn có thể nhìn sang một chỗ khác hoặc nghĩ đến một việc khác, tỏ ra không quan tâm, không nghe thấy gì.

Tính chất: Mạnh, không nên dùng thường xuyên (Bức tranh này vẽ có chút khoa trương).

Chiêu 2: Khi bị mẹ mắng và không cho bạn nhìn sang chỗ khác, bạn có thể tìm những điểm nhàm chán trên người mẹ

Tính chất: Mạnh, không thể áp dụng thường xuyên.

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 1

 

Chiêu 3: Khi mẹ vẫn ra sức mắng bạn không ngừng, bạn có thể: Giả vờ khóc.

Tính chất: Nhẹ, nhưng nhất định phải khóc giống như thật, có thể sử dụng thường xuyên.

Chiêu 4: Nếu mẹ vẫn mắng và không chịu dừng, bạn có thể ôm lấy mẹ bạn mà khóc.

Tính chất: Nhẹ, có thể áp dụng thường xuyên.

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 2

 

Chiêu 5: Khi mẹ vẫn tiếp tục mắng và mắng mạnh hơn nữa, bạn có thể chạy về phòng mình (nhớ là phải đóng cửa chặt vào để có thể khóc trong phòng.

Tính chất: Nhẹ có nặng cũng có.

Chiêu 6: Sau khi mẹ mắng bạn xong, bạn có thể không nói chuyện với mẹ

Tính chất: Nhẹ, không nên sử dụng thường xuyên.

 

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 3

 

Chiêu 7: Sau khi mẹ mắng bạn xong, nếu mẹ hỏi bạn chuyện gì đó, bạn có thể nhắm mắt lại rồi trả lời câu hỏi của mẹ.

Tính chất: Mạnh, nhẹ đều có

Chiêu 8: Sau khi mẹ mắng bạn xong, bạn có thể tỏ ra tức tối

Tính chất: Rất nặng, nhất định phải ít dùng.

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 4

 

Chiêu 9: Khi bị mẹ mắng, bạn có thể nói "Lần sau con sẽ không thế nữa" (Qua lần này đã, lần sau lại nghĩ biện pháp tiếp)

Tính chất: Nặng, nhẹ đều có.

Chiêu 10: Mặc dù mẹ mắng bạn xong nhưng vẫn chưa hết tức bạn, bạn có thể viết một tin nhắn nào đó, dán ở cửa ra vào.

Tính chất: Bình thường

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 5

 

Chiêu 11: Mẹ mắng bạn xong, bạn có thể lén đi thật chậm vào phòng mẹ.

Tính chất: Bình thường

Chiêu 12: Mẹ mắng bạn xong, bạn có thể dùng những đồ vật xung quanh bạn để làm vũ khí nhỏ.

Tính chất: Bình thường

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 6

 

Chiêu 13: Khi mẹ mắng bạn xong, bạn có thể hát những câu như kiểu như chọc tức mẹ

Tính chất: Cực mạnh, rất không nên dùng thường xuyên

Chiêu 14: Khi mẹ mắng bạn, bạn có thể nằm cong lên úp mặt xuống đất, luôn miệng nói: “không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết…”

Tính chất: Mạnh cực mạnh, ngốc mấy cũng không được dùng thường xuyên.

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 7

 

Chiêu 15: Khi mẹ mắng bạn, bạn có thể bịt tai lại và nói to: "Con biết rồi", sau đó chạy biến mất.

Tính chất: Cực cực mạnh

Chiêu 16: Khi mẹ mắng bạn, bạn có thể cúi đầu xuống, không nói gì, để mẹ nhận thấy bạn đang biết nhận lỗi

Tính chất: Bình thường

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 8

 

Chiêu 17: Khi mẹ mắng bạn xong, bạn có thể thu dọn một số đồ đạc, chạy về phía cầu thang, khóc lóc và đòi bỏ đi.

Tính chất: Mức độ nhẹ

Chiêu 18: Khi mẹ mắng bạn, bạn có thể nhân lúc mẹ đang mắng rồi đột nhiên nói "con có thể vào toilet không?", rồi trốn luôn trong đó.

Tính chất: Nặng nhẹ đều có

 

Đấu mẹ đại toàn - Ảnh 9

 

 

Download Đấu mẹ đại toàn

Kenhtuyensinh (sưu tầm)