Danh động từ và động từ nguyên thể có To

Cách sử dụng và phân biệt Danh động từ và động từ nguyên thể có To (Gerund - To Infinitive) trong lúc học tiếng anh rất quan trọng, nhất là những bài thi TOEIC.

GIÁO DỤC | TIẾNG ANH | NGỮ PHÁP TIẾNG ANH | TIẾNG ANH DU HỌC


Dạng Gerund - Danh động từ và To infinitive - Động tự nguyên thể có “To” cũng là một điểm trọng yếu trong lộ trình học luyện thi TOEIC.

 

danh dong tu, dong tu nguyen the, Gerund, To Infinitive, cach chia thi tieng anh, cac thi cua tieng anh, hoc tieng anh, luyen thi tieng anh

Danh động từ và động từ nguyên mẫu có to

 

Sau đây là bảng so sánh về 2 động từ Dạng Gerund- Danh động từ và To infinitive:

TO-INFINITIVE GERUND
●  Diễn đạt mục đích
Ex: He went to university to become a teacher (in order to become)
●  Sau một số động từ sau(agree, appear, decide, hope, promise, refuse, plan, expect etc).
Ex: I promised to vote for         him
●  Sau một số tính từ(happy, glad, sorry etc)
Ex: I am really sorry to hear that
●  Sau công thức “I would like /love/prefer”
My ex: I would like to see your boss
●  Sau một số danh từ (surprise, fun …)
Ex: What a fun to be here
●  Sau cấu trúc “too/enough”
Ex: He’s clever enough to finish the task
She is too short to reach the ceiling
●  Trong một số cấu trúc như: to tell you the truth, to the honest, to begin with, etc
Ex To begin with, I’d like to talk about the sales this year
●  Sử dụng như danh từ
Ex: Walking is good exercise
●  Sau một số động từ
admit,  appreciate, avoid, consider, continue, delay, deny, discuss, enjoy, forgive, go (physical activities), imagine, involve, keep (= continue), mention, mind, miss, quit,   resist, save, stand, suggest, tolerate, etc
Ex: Let’s go jogging
●  Sau dislike, enjoy, hate, like, prefer để diễn đạt sở thích chung
Ex She likes drawing (in general)
●  Sau một số cấu trúc:
I’m busy, It’s (no) good, it’s not worth, there is no point in, can’t help, can’t stand, have a hard/difficult time, have difficulty (in) …
Ex: It’s no use persuading him
●  Sau cấu trúc: spend/waste (time, money …)
Ex: He waste his time doing meaningless things
●  Sau giới từ
Ex: He looks forward to hearing from herBài tập về Danh động từ và động từ nguyên mẫu có TO

1. manage

A. Gerund
B. Infinitive + to
C. Both possibilities are correct.

2. forget

A. Gerund
B. Infinitive + to
C. Both possibilities are correct.

3. seem

A. Gerund
B. Infinitive + to
C. Both possibilities are correct.

4. feel like

A. Gerund
B. Infinitive + to
C. Both possibilities are correct.

5. hope

A. Gerund
B. Infinitive + to
C. Both possibilities are correct.

6. like

A. Gerund
B. Infinitive + to
C. Both possibilities are correct.

7. finish

A. Gerund
B. Infinitive + to
C. Both possibilities are correct.

8. I'm hoping ….  (see) Lisa.

A. To see
B. Seeing
C. See

9. I dream about ….  (build) a big house.

A. To build
B. Build
C. Building

10. My parents wanted me ….  (be) home at 11 o'clock.

A. To be
B. Be
C. Being

11. Avoid …. (make) silly mistakes.

A. Making
B. To make
C. Make

12. Do you know what …. (do) if there's a fire in the shop?

A. To do
B. Doing
C. Do

13. I enjoy …  (write) picture postcards.

A. Writing
B. To write
C. Write

14. He'd like … (fly) an aeroplane.

A. Flying
B. Fly
C. To fly

15. Peter gave up …  (smoke) .

A. Smoking
B. To smoke
C. Smoke

16. They've got some work … (do).

A. Doing
B. Do
C. To do

17. We decided …  (buy) a new car.

A. To buy
B. Buying
C. Buy

18.  I learned ……  (ride) the bike at the age of 5

A. To ride
B. Riding
C. Ride

19.  She doesn't mind ….  (work) the night shift.

A. Working
B. To work
C. Work

20. The teacher expected …. Sarah  (study) hard.

A. To study
B. Studying
C. Study

21. We decided …. (run) through the forest.

A. To run
B. Running
C. Run

22. Are you thinking of ….  (visit) London?

A. To visit
B. Visiting
C. Visit

23. I look forward to ….  (see) you at the weekend.

A. See
B. Seeing
C. no see

24. The man asked me how …. (get) to the airport.

A. To get
B. Getting
C. Get

25. The question is easy ….  (answer).

A. To answer
B. Answer
C. Answering

26. He agreed ….  (buy) a new car.

A. To buy
B. Buying
C. Buy

27. I can't imagine Peter …. (go) by bike.

A. To go
B. going
C. Went


Đáp án
1. B 2. C 3. B 4. A
5. B 6. B 7. C 8. A
9. C 10. A 11. A 12. A
13. A 14. C 15. A 16. C
17. A 18. A 19. A 20. A
21. A 22. B 23. B 24. A
25. A 26. A 27. B

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Danh động từ và động từ nguyên thể có To, danh dong tu, dong tu nguyen the, Gerund, To Infinitive, cach chia thi tieng anh, cac thi cua tieng anh, hoc tieng anh, luyen thi tieng anh

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn


Kenhtuyensinh

Theo: MsHoaToeic

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Ginseng English – Lấy Sự Tương Tác Làm Trọng Tâm Đào Tạo

Sự tương tác giữa giáo viên và học viên là một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc học ngoại ngữ. Một trong những trường Anh ngữ chú trọng vào điều này là Ginseng English.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017