Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thông báo xét tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu năm 2018 đối với 5 ngành đào tạo chính quy .

Đại học Hùng Vương thông báo xét tuyển đợt 2 năm 2018

Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Văn hóa TP.HCM xét tuyển theo cả hai phương thức: dựa vào điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và kết quả học tập THPT. Điểm xét tuyển từ 14.00 đến 19.00 cho 5 ngành đào tạo hệ đại học chính quy.

STT


 

Các ngành đào tạo đại học

Mã ngành 


 

Tổ hợp xét tuyển 


 

 Chỉ tiêu


 


 

Điểm xét tuyển


 

Tổng

 Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia

Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT

Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia

Xét tuyển từ kết quả học tập bậc THPT

 

 

 

 

120

35

85

 

 

 

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

7220112

C00, D01, D09, D15

20

5

15

14.50

19.00

 

Văn hóa học, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

7229040B

C00, D01, D09, D15

20

5

15

14.50

16.00

 

Quản lý văn hóa, 
chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

7229042B

C00, D01, D09, D15

20

5

15

14.00

16.00

 

Thông tin - Thư viện

7320201

C00, D01, D09, D15

30

10

20

14.50

16.00

 

Bảo tàng học

7320305

C00, D01, D09, D15

30

10

20

14.00

16.00

Mức điểm nhận hồ sơ trên đã cộng điểm đối tượng và khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.

- Không có điểm môn thi THPT quốc gia trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1.0 điểm trở xuống.

- Kết quả học tập bậc THPT: tính điểm trung bình chung môn học lớp 10, lớp 11, lớp 12 có điểm tổng kết từ 5.0 trở lên (thang điểm 10).

Thời gian tổ chức tuyển sinh: dùng chung cho cả hai phương thức xét tuyển từ học bạ trung học phổ thông và Xét tuyển từ kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 14/8/2018 đến 17giờ ngày 30/8/2018 (tính theo dấu bưu điện).

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Các trường Đại học còn nhiều chỉ tiêu

Đại học Văn Hiến thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018