Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 thêm 125 chỉ tiêu cho 2 ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2018.

>  Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Danh sách các trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng xét tuyển thêm 125 chỉ tiều theo phương thức dựa vào điểm thi THPT Quốc gia năm 2018.

Ngưỡng điểm xét tuyển từ 16.00 đến 18.50 điểm cho 2 ngành trong đó ngành điều dưỡng gồm 3 chuyên ngành: Điều dưỡng Nha khoa, điều dưỡng đa khoa, điều dưỡng phụ sản. Riêng chuyên ngành điều dưỡng phụ sản chỉ tuyển nữ. 

Thời gian nhận hồ sơ: 22/08/2018 đến 17g ngày 28/08/2018.

STT Ngành đại học Mã ngành Chỉ tiêu Ghi chú Điểm xét tuyển

1

1a

1b

1c

Điều dưỡng:

- Điều dưỡng đa khoa

- Điều dưỡng nha khoa

- Điều dưỡng phụ sản

7720301

7720301A

7720301B

7720301D

70

20

5

Ngành điều dưỡng, mã ngành 7720301 gồm có 3 chuyên ngành:

- Điều dưỡng đa khoa, mã ngành 7720301A

- Điều dưỡng nha khoa, mã ngành 7720301B

- Điều dưỡng phụ sản, mã ngành 7720301D

18.50

18.50

17.50

2 Y tế công cộng 7720701 30   16.00
Tổng  125    

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh xét tuyển bổ sung năm 2018