Tối ngày 05/08, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018 tất cả các ngành theo phương thức xét tuyển từ điểm thi THPT quốc gia với mức điểm thấp nhất là 14 điểm.

ĐH Kinh Tế TPHCM công bố điểm chuẩn 2018

Đại học Y Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học 2018

Theo đó, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM công bố điểm chuẩn đại học 2018 cụ thể như sau:

STT

 

 

Mã ngành

/chuyên ngành

 

 

Tên ngành/chuyên ngành

 

 

Mã tổ hợp

môn xét tuyển

 

 

Điểm

trúngtuyển

 

1

 

7220112

 

 

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

14.5

 

2

 

7310630

 

 

Việt Nam học

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

21.0

 

3

 

7320201

 

 

Thông tin - Thư viện

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

14.5

 

4

 

7320305

 

 

Bảo tàng học

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

14.0

 

5

 

7320402

 

 

Kinh doanh xuất bản phẩm

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

16.0

 

6

 

7229040A

 

 

Văn hóa học - Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

17.5

 

7

 

7229040B

 

 

Văn hóa học - Chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

14.5

 

8

 

7229040C

 

 

Văn hóa học - Chuyên ngành Truyền thông Văn hóa

 

 

C00, D01, D09, D14

 

 

19.5

 

9

 

7229042A

 

 

Quản lý văn hóa - Chuyên ngành Quản lý hoạt động Văn hóa Xã hội

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

18.0

 

10

 

7229042B

 

 

Quản lý văn hóa - Chuyên ngành Quản lý Di sản văn hóa

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

14.0

 

11

 

7229042C

 

 

Quản lý văn hóa - Chuyên ngành Tổ chức hoạt động Văn hóa Nghệ thuật

 

 

R01, R02, R03, R04

 

 

19.0

 

12

 

7229042D

 

 

Quản lý văn hóa - Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

 

 

R01, R02, R03, R04

 

 

18.0

 

13

 

7810103A

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chuyên ngành Quản trị lữ hành

 

 

D01, D09, D10, D15

 

 

19.5

 

14

 

7810103B

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

 

 

C00, D01, D09, D15

 

 

21.25

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp

Đại học Mở TP.HCM công bố mức điểm chuẩn đại học 2018

ĐH Nông Lâm TPHCM công bố điểm chuẩn 2018