Đại học Quốc gia Hà Nội có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ khoa học trẻ (dưới 40 tuổi), có học vị tiến sĩ trở lên, có khả năng nghiên cứu, cam kết hoàn thành chỉ tiêu khoa học công nghệ được giao với các mức kinh phí khác nhau.

Chân dung những người lái đò thầm lặng: Cống hiến quên mình cho đời

Chân dung những người lái đò thầm lặng: Cống hiến quên mình cho đời

Dù là trong xã hội hiện đại, vẫn còn đó nhiều những người lái đò luôn thầm lặng cống hiến cho đời.

Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thảo luận và thống nhất chủ trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học trẻ.
Theo đó, đối tượng thụ hưởng chính sách là cán bộ khoa học trẻ (dưới 40 tuổi), có học vị tiến sĩ trở lên, có khả năng nghiên cứu, cam kết hoàn thành chỉ tiêu khoa học công nghệ được giao. Việc thực hiện chính sách phải đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng, dựa trên sản phẩm đầu ra kết quả nghiên cứu khoa học; không cào bằng; chú trọng phát hiện và bồi dưỡng cán bộ khoa học trẻ xuất sắc.
Với các ngành khoa học cơ bản, hỗ trợ tài chính thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cán bộ khoa học trẻ mới về công tác dưới 5 năm để đảm bảo mức thu nhập bình quân tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, thu nhập cơ bản của cán bộ khoa học tại nhiều đơn vị thành viên và trực thuộc ở mức trung bình, chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm của ĐHQGHN. Đặc biệt là nhóm các nhà khoa học trẻ công tác trong các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản thường có thu nhập thấp hơn so với mặt bằng chung, do đây là các ngành khó tuyển sinh và mức thu học phí thấp.

Đại học Quốc gia Hà Nội 'mạnh tay' đãi ngộ cán bộ khoa học trẻ - Ảnh 1

Đại học Quốc gia Hà Nội 'mạnh tay' đãi ngộ cán bộ khoa học trẻ

Có bài đăng trên tạp chí Q1, Q2 là được hỗ trợ tiền

Trong 3 năm đầu về công tác tại ĐH Quốc gia Hà Nội, cán bộ được đảm bảo cấp 1 đề tài nghiên cứu cấp ĐH Quốc gia Hà Nội, hoặc 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị có tổng kinh phí tương đương kinh phí cấp cho 1 đề tài nghiên cứu cấp ĐH Quốc gia Hà Nội.
Với các công bố quốc tế chất lượng cao mà chưa được tài trợ bởi đề tài, dự án, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ có hỗ trợ tác giả là cán bộ khoa học trẻ của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Cụ thể, các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí thuộc top 5% ngành, lĩnh vực sẽ được hỗ trợ tối thiểu 100 triệu đồng/bài đăng; trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 được hỗ trợ 70 triệu đồng/bài đăng; trên các tạp chí thuộc nhóm Q2 hỗ trợ 50 triệu đồng/bài đăng (bảng phân loại của SCImago các tạp chí khoa học được phân chia thành 4 loại, Q1 và Q2 là những tạp chí chiếm vị trí cao).
Mức hỗ trợ thực tế cho 1 bài báo phụ thuộc vào số lượng và vai trò của các tác giả bài báo là cán bộ của ĐH Quốc gia Hà Nội.

Hỗ trợ cán bộ khoa học lĩnh vực cơ bản qua đặt hàng, giao nhiệm vụ

Ngoài ra, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng có chính sách hỗ trợ dành riêng cho cán bộ khoa học lĩnh vực khoa học cơ bản. Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, hiện nay, thu nhập cơ bản của cán bộ khoa học tại nhiều đơn vị thành viên và trực thuộc ở mức trung bình, chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm của ĐH Quốc gia Hà Nội.
Đặc biệt là nhóm các nhà khoa học trẻ công tác trong các ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản thường có thu nhập thấp hơn so với mặt bằng chung, do đây là các ngành khó tuyển sinh và mức thu học phí thấp.
Vì thế, với các ngành khoa học cơ bản, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ tài chính thông qua đặt hàng, giao nhiệm vụ cho cán bộ khoa học trẻ mới về công tác dưới 5 năm để đảm bảo mức thu nhập bình quân tối thiểu là 15 triệu đồng/tháng.
Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm hỗ trợ 100 cán bộ khoa học trẻ theo đề xuất của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên nhằm đẩy mạnh chỉ số công bố quốc tế của ĐH Quốc gia Hà Nội.

> Nữ thủ khoa Kỹ thuật phần mềm từng định bỏ cuộc

> Đổi mới tuyển sinh 2022: Công bằng, hiệu quả và minh bạch

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp