Đại học Kinh tế Huế tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học

Đại học Kinh tế Huế thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học năm 2013, thông tin tuyển sinh chi tiết cho các chuyên ngành được cấp phép đào tạo năm 2013

Tin tức: GIÁO DỤC / TUYỂN SINH / DU HỌC / SAU ĐẠI HỌC / THẠC SĨ / MBA

ĐH Kinh tế - ĐH Huế tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2012

Thực hiện Thông báo số 580/TB-ĐHH ngày 06/6/2012 của Đại học Huế về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012 của Trường như sau:

 

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Chuyên ngành

Mã số

Nơi tuyển sinh

Môn dự thi

1

Quản trị kinh doanh

60340102

Huế,

Tiền Giang

1. Môn cơ bản: Toán kinh tế

2. Môn cơ sở: Kinh tế học

3. Môn ngoại ngữ: Chọn một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung

(Trình độ B)

2

Kinh tế nông nghiệp

60620115

Huế

3

Kinh tế chính trị

60310102

Huế,

Tiền Giang

1. Môn cơ bản: Triết học

2. Môn cơ sở: Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ là 2 năm học.

 

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng: Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

a. Có bằng tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

b. Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên các hệ không chính quy thuộc ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tổ chức. Tên các học phần, số tín chỉ bổ sung kiến thức được qui định chi tiết tại mục VII của thông báo này.

2. Về thâm niên công tác chuyên môn

a. Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

b. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất một năm thâm niên công tác kể từ ngày làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tính đến ngày Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xét điều kiện dự thi.

3. Có đủ sức khỏe để học tập.

4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

 

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG KỲ THI TUYỂN SINH

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a. Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;

b. Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c. Con liệt sĩ;

d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

e. Dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

f. Con nạn nhân chất độc màu da cam.

* Chính sách cộng điểm cho môn thi đối với người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một (01) điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH:

1. Đơn xin dự thi;

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm);

3. Công văn giới thiệu dự thi hoặc dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý (đối với người đã có việc làm);

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập do bệnh viện đa khoa cấp;

5. Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có công chứng) để xác nhận thâm niên công tác chuyên môn.

6. Bốn (04) ảnh cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng), ghi rõ tên, ngày sinh và ngành đăng ký dự thi vào mặt sau ảnh;

7. Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm đại học (nếu văn bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời không ghi loại tốt nghiệp);

8. Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp: Cơ quan trực thuộc Bộ, Sở, UBND huyện hoặc tương đương.

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên và địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

 

VI. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Đối với thí sinh ngành đúng hoặc phù hợp: Từ ngày thông báo đến hết ngày 08/8/2012

2. Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi, hạn đăng ký bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ trước ngày 15/7/2012

3. Ngày thi tuyển: Ngày 08 và 09 tháng 9 năm 2012

4. Lệ phí xử lý hồ sơ: 50.000đ/ hồ sơ (nộp khi nộp hồ sơ tuyển sinh)

5. Lệ phí thi: 450.000đ/thí sinh (nộp vào buổi tập trung trước khi thi).

 

VII. DANH MỤC NGÀNH GẦN VÀ CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC

* Dự thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành đúng, ngành phù hợp (Không bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh): Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành sau: Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, QTKD du lịch và khách sạn, Marketing, QTKD quốc tế, QTKD tổng hợp, QTKD bất động sản, Quản trị chất lượng, QTKD thương mại, Quản trị nhân lực, QTKD công nghiệp, QTKD ngoại thương.

- Ngành gần: Các chuyên ngành kinh tế, Hệ thống thông tin kinh tế, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Thương mại, Quản lý kinh tế, Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Khoa học quản lý, Phân bố lực lượng sản xuất và phân vùng kinh tế, Quản lý hành chính, Luật kinh tế, Chính trị học, Giáo dục chính trị, Kinh tế kế hoạch đầu tư...phải bổ sung kiến thức 05 học phần sau (02 tín chỉ/học phần):

1. Quản trị chiến lược; 2. Quản trị tài chính; 3. Quản trị nhân sự;  4. Quản trị sản xuất; 5. Quản trị thương mại.

* Dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị:

- Ngành đúng, ngành phù hợp (Không bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh): Thí sinh có bằng đại học ngành Kinh tế Chính trị.

- Ngành gần: Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành sau: Các chuyên ngành kinh tế, các chuyên ngành quản trị và quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh tế, Kế toán, Tài chính - ngân hàng, Thương mại, Quản lý kinh tế, Khoa học quản lý, Phân bố lực lượng sản xuất và phân vùng kinh tế, Quản lý hành chính, Chính trị học, Giáo dục chính trị, Triết học, Luật học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Xã hội học... phải học bổ sung kiến thức 05 học phần sau (02 tín chỉ/học phần):

1. Các học thuyết kinh tế Mác -Lênin;  2. Lịch sử kinh tế quốc dân; 3. Kinh tế đối ngoại Việt Nam; 4. Kinh tế chính trị về thời kỳ quá độ;  5. Các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ.

* Dự thi chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

- Ngành đúng, ngành phù hợp (Không bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh): Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành sau: Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kinh tế phát triển, Kinh tế kế hoạch – Đầu tư, Kinh tế lao động, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai.

- Ngành gần: Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành: Các chuyên ngành Quản trị và QTKD, Kinh tế chính trị, Hệ thống thông tin kinh tế, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế học, Thương mại, Kinh tế thế giới và quan hệ Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Khoa học quản lý, Quản lý hành chính, Luật kinh tế, Marketing... phải bổ sung kiến thức 05 học phần sau (02 tín chỉ/học phần):

1. Kinh tế vi mô II;  2. Kinh tế vĩ mô II;  3. Kinh tế nông nghiệp; 4. Kinh tế môi trường;  5. Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp;

- Thời gian bổ sung kiến thức (tất cả các chuyên ngành): Bắt đầu từ ngày 15/07/2012.

- Căn cứ vào số lượng học viên đăng ký học bổ sung kiến thức ở từng chuyên ngành, Trường Đại học Kinh tế sẽ thông báo mức học phí cụ thể.

 

VIII. ÔN THI TUYỂN SINH

Trường Đại học Kinh tế Huế sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập các môn thi tuyển sinh cho thí sinh đăng ký dự thi.

- Thời gian ôn tập: dự kiến bắt đầu từ ngày 06/8/2012

- Căn cứ vào số lượng học viên đăng ký ôn thi ở từng chuyên ngành, Trường Đại học Kinh tế sẽ thông báo mức học phí cụ thể.

 

IX. ĐỊA ĐIỂM BÁN, THU NHẬN HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

1. Tại Huế:

Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo Sau đại học. Trường Đại học Kinh tế Huế

- 100 Phùng Hưng - Thành phố Huế; ĐT:(054). 3 516 450 – 3 529 435

2. Tại Tiền Giang:

Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Đại học Tiền Giang

-119 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; ĐT: (0733). 881101

Email: [email protected];

Website: http://sdh.hce.edu.vn hoặc: http://www.hce.edu.vn

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Đại học Kinh tế Huế tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học, Đại học Kinh tế huế tuyển sinh chương trình đào tạo sau đại học, đại học huế, đại học huế tuyển sinh, điểm thi đại học huế, điểm chuẩn đại học huế, tỉ lệ chọi đại học huế, sau đại học, văn bằng 2

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn


Kênh Tuyển Sinh

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Tranh cãi xung quanh vấn đề bằng tại chức và chính quy

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi quy định văn bằng tại chức và chính quy có giá trị như nhau đang gây tranh cãi trong giới chuyên môn. Nhiều chuyên gia khẳng định, giá trị thực của bằng cấp tại chức không thể bằng chính quy và sự “cào bằng” này sẽ gây nhiều hệ lụy.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017