Xem điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  • 59C đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. HCM;
  • ĐT: (08)38230082; Fax: (08)38229832
  • Ký hiệu trường: KSA

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2018

Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ)

Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

- UEH sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển.

- Trường còn sử dụng phương thức xét tuyển theo học ba THPT.

Thông tin ngành, chuyên ngành xét tuyển, tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển:

Nhóm I gồm có 7 ngành:

Ngành

Mã ĐKXT

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Chuyên ngành

Ngành Kinh tế

7310101

A00, A01, D01, D07

400

Kinh tế kế hoạch và đầu tư

Quản lý nguồn nhân lực

Thẩm định giá

Bất động sản

Ngành Quản trị kinh doanh

7340101

A00, A01, D01, D07

600

Quản trị

Quản trị chất lượng

Quản trị khởi nghiệp

Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

A00, A01, D01, D07

500

Kinh doanh quốc tế

Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

A00, A01, D01, D07

200

 

Ngành Marketing

7340115

A00, A01, D01, D07

200

 

Ngành Tài chính – Ngân hàng

7340201

A00, A01, D01, D07

750

Tài chính công

Thuế

Ngân hàng

Tài chính

Ngành Kế toán

7340301

A00, A01, D01, D07

800

Kế toán công

Kế toán doanh nghiệp

Kiểm toán

 

 

Tổng (I)

3.450

 

Nhóm II gồm có 25 chuyên ngành:

Chuyên ngành

Mã ĐKXT

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngành

Kinh tế học ứng dụng

7310101_01

A00, A01, D01, D96

50

Ngành Kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

7310101_02

A00, A01, D01, D96

50

Kinh tế chính trị

7310101_03

A00, A01, D01, D96

50

Quản trị bệnh viện

7340101_01

A00, A01, D01, D07

100

Ngành QTKD

Ngoại thương

7340120_01

A00, A01, D01, D07

100

Ngành KDQT

Quản trị lữ hành

7810103_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Quản trị khách sạn

7810201_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Quản trị khách sạn

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

7810201_02

A00, A01, D01, D07

50

Thuế trong kinh doanh

7340201_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Quản trị hải quan - ngoại thương

7340201_02

A00, A01, D01, D07

50

Ngân hàng đầu tư

7340201_03

A00, A01, D01, D07

50

Thị trường chứng khoán

7340201_04

A00, A01, D01, D07

50

Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

7340201_05

A00, A01, D01, D07

50

Đầu tư tài chính

7340201_06

A00, A01, D01, D07

50

Tài chính quốc tế

7340201_07

A00, A01, D01, D07

50

Toán tài chính

7310108_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Toán kinh tế

Thống kê kinh doanh

7310107_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Thống kê kinh tế

Hệ thống thông tin kinh doanh

7340405_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Hệ thống thông tin quản lý

Thương mại điện tử

7340405_02

A00, A01, D01, D07 (*)

100

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

7340405_03

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Công nghệ phần mềm

7480103_01

A00, A01, D01, D07 (*)

50

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Tiếng Anh thương mại

7220201_01

D01, D96 (*)

150

Ngành Ngôn ngữ Anh

Luật kinh doanh

7380101_01

A00, A01, D01, D96

100

Ngành Luật

Luật kinh doanh quốc tế

7380101_02

A00, A01, D01, D96

50

Quản lý công

7340403_01

A00, A01, D01, D07

50

Ngành Quản lý công


- Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

- Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh.

- Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

Nguyên tắc xét tuyển:

- Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành trong nhóm xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy đổi trong trường hợp tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số);

- Đối với từng ngành, chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo;

- Đối với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, UEH chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển: Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sẽ ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm môn Toán cao hơn cho đến đủ chỉ tiêu; nếu số này vẫn còn thừa so với chỉ tiêu, UEH tiếp tục ưu tiên xét tuyển các thí sinh có điểm môn tiếng Anh từ điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Theo Đại học Kinh tế Tp.HCM