Đại học Huế | Trường đại học Huế

  • Số 02 Lê Lợi , Thành phố Huế
  • ĐT: (054) 3828 493,   3833 329; Fax: (054) 3825 902
  • Website: www.hueuni.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 12.475, trong đó:

* Đại học: 12.175

* Cao đẳng: 300

Đại học Huế có 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD), Khoa Luật (DHA) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

- Đại học Huế tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.

- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 đại học Huế

a

 

 


ĐH

12.175

300

 

KHOA LUẬT

DHA

 


800

 

Khu quy hoạch Đại học Huế, Phường An Tây, Thành phố Huế.

Điện thoại: (054) 3946 996

Email: law@hueuni.edu.vn

Website: law.hueuni.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


800

1

Luật

 

D380101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

500

2

Luật Kinh tế

 

D380107

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

300

 


 

 


 

 

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

DHC

 


180

 

Số 52 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành phố Huế.

Điện thoại: (054) 3833 185

Website: khoagdtc.hueuni.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


180

3

Giáo dục Thể chất

 

D140206

Toán, Sinh học, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m, Chạy luồn cọc)

180

 


 

 


 

 

KHOA DU LỊCH

DHD

 


600

 

Số 22 Lâm Hoằng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3897 755

Website: http://hat.hueuni.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


600

4

Kinh tế

 

D310101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

5. Toán, Địa lý, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

50

5

Quản trị kinh doanh

 

D340101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

5. Toán, Địa lý, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

250

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

4. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

5. Toán, Lịch sử, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

6. Toán, Địa lý, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

300

 


 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

DHF

 


1.240

 

Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3830 678

Website:http://hucfl.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


1.200

7

Sư phạm Tiếng Anh


D140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

160

8

Sư phạm Tiếng Pháp

 

D140233

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

20

9

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

 

D140234

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

20

10

Việt Nam học

 

D220113

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Ngữ văn, hệ số 2)

50

11

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

500

12

Ngôn ngữ Nga

 

D220202

Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nga hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

20

13

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

50

14

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

100

15

Ngôn ngữ Nhật

 

D220209

Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh, hệ số 2)

180

16

Ngôn ngữ Hàn Quốc

 

D220210

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

50

17

Quốc tế học

 

D220212

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

50

 

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

40

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

20

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2)

20

 


 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

DHK

 


1.750

 

Số 100 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3529 139;

Website: www.hce.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


1.730

18

Kinh tế


D310101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

260

19

Quản trị kinh doanh


D340101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

250

20

Marketing


D340115

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

80

21

Kinh doanh thương mại


D340121

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

150

22

Tài chính - Ngân hàng


D340201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

150

23

Kế toán


D340301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

160

24

Kiểm toán


D340302

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

150

25

Quản trị nhân lực


D340404

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

70

26

Hệ thống thông tin quản lý


D340405

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

150

27

Kinh doanh nông nghiệp


D620114

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

50

28

Kinh tế nông nghiệp


D620115

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

150

 

+ Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường Đại học Rennes I, Cộng hoà Pháp)

50

 

+ Kinh tế nông nghiệp - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia)

60

 

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

20

 

Quản trị kinh doanh


D340101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

10

 

Kế toán


D340301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Trung)

4. Toán, Ngữ văn, Vật lý

5. Toán, Ngữ văn, Hóa học

10

 


 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DHL

 


2.400

 

Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3529138

Website: www.huaf.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


2.050

 

1. Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật

 

 


150

29

Công thôn


D510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí


D510201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

31

Kỹ thuật cơ - điện tử


D520114

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

 

2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm


 


200

32

Công nghệ thực phẩm


D540101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

33

Công nghệ sau thu hoạch


D540104

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường


 


250

34

Quản lý đất đai


D850103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

4. Nhóm ngành: Trồng trọt


 


350

35

Khoa học đất


D440306

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

36

Nông học


D620109

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

37

Bảo vệ thực vật


D620112

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

38

Khoa học cây trồng


D620110

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

39

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan


D620113

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

5. Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y


 


350

40

Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)


D620105

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

41

Thú y


D640101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

6. Nhóm ngành: Thủy sản


 


250

42

Nuôi trồng thủy sản


D620301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

43

Quản lý nguồn lợi thủy sản


D620305

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp


 


300

44

Công nghệ chế biến lâm sản


D540301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

 

45

Lâm nghiệp


D620201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

46

Lâm nghiệp đô thị


D620202

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

47

Quản lý tài nguyên rừng


D620211

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

8. Nhóm ngành: Phát triển nông thôn


 


200

48

Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn)


D620102

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

49

Phát triển nông thôn


D620116

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

100

 

Khoa học cây trồng


D620110

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

Chăn nuôi


D620105

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

Nuôi trồng thủy sản


D620301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

Quản lý đất đai


D850103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

 

Công thôn


D510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 


250

 

Khoa học cây trồng


C620110

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

40

 

Chăn nuôi


C620105

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

60

 

Nuôi trồng thủy sản


C620301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

60

 

Quản lý đất đai


C850103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

60

 

Công thôn


C510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

 


 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT

DHN

 


210

 

Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3527 746

Website: www.hufa.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


210

50

Sư phạm Mỹ thuật


D140222

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

40

51

Hội họa


D210103

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

30

52

Đồ họa


D210104

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

10

53

Điêu khắc


D210105

Ngữ văn, Năng khiếu (Tượng tròn, Phù điêu)

10

54

Thiết kế Đồ họa


D210403

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

55

55

Thiết kế Thời trang


D210404

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

15

56

Thiết kế Nội thất


D210405

Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí)

50

 


 

 


 

 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUẾ TẠI QUẢNG TRỊ

DHQ

 


200

 

Số 133 Lý Thường Kiệt, Tp Đông Hà, Quảng Trị.

ĐT: (053) 3560 661

Website: www.phqt.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


150

57

Công nghệ kỹ thuật môi trường


D510406

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

50

 

Nhóm ngành 1


 


100

58

Kỹ thuật công trình xây dựng


D580201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

59

Kỹ thuật điện, điện tử


D520201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:


 


50

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

C510406

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

50

 


 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DHS

 


1.700

 

Số 34 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3 822 132

Website: www.dhsphue.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


1.700

60

Sư phạm Toán học


D140209

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Toán, hệ số 2)

150

61

Sư phạm Tin học


D140210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Toán, hệ số 2)

80

62

Sư phạm Vật lý


D140211

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Vật lý, hệ số 2)

150

63

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp


D140214

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

64

Sư phạm Hóa học


D140212

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Hóa học, hệ số 2)

110

65

Sư phạm Sinh học


D140213

1. Toán, Sinh học, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Sinh học, hệ số 2)

100

66

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp


D140215

1. Toán, Sinh học, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

30

67

Giáo dục Chính trị


D140205

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

50

68

Giáo dục Quốc phòng - An ninh


D140208

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

50

69

Sư phạm Ngữ văn


D140217

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Ngữ văn, hệ số 2)

200

70

Sư phạm Lịch sử


D140218

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Lịch sử, hệ số 2)

150

71

Sư phạm Địa lý


D140219

1. Toán, Sinh học, Hóa học

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

3. Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh

150

72

Tâm lý học giáo dục


D310403

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

50

73

Giáo dục Tiểu học


D140202

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

74

Giáo dục Mầm non


D140201

1. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

2. Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

200

 

Đào tạo chương trình kỹ sư (Liên kết đào tạo với Trường ĐH Kỹ sư Val de Loire, Cộng hòa Pháp)

 

Vật lý (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ)

 

Liên kết đào tạo đại học chính quy theo địa chỉ tại Trường Đại học An Giang:

 

Giáo dục Mầm non


D140201

1. Toán, Ngữ văn, Năng khiếu

2. Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu

200

 


 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

DHT

 


1.850

 

Số 77 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3823 290

Website: www.husc.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


1.850

75

Đông phương học

 

D220213

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

40

76

Triết học

 

D220301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

77

Lịch sử

 

D220310

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

70

78

Xã hội học


D310301

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

50

79

Báo chí


D320101

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

160

80

Sinh học


D420101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

50

81

Công nghệ sinh học


D420201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

80

82

Vật lý học


D440102

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

60

83

Hoá học


D440112

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

70

84

Địa lý tự nhiên


D440217

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Toán, Tiếng Anh, Địa lý

40

85

Khoa học môi trường


D440301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

70

86

Công nghệ thông tin


D480201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Toán, hệ số 2)

200

87

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông


D510302

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

70

88

Kiến trúc


D580102

1. Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật

2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật

(Môn Toán hệ số 1,5; môn Vẽ mỹ thuật hệ số 2)

150

89

Công tác xã hội


D760101

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

150

90

Quản lý tài nguyên và môi trường


D850101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh

80

 

1. Nhóm ngành: Nhân văn


 


150

91

Hán - Nôm


D220104

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

92

Ngôn ngữ học


D220320

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

93

Văn học


D220330

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

2. Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

 

2. Nhóm ngành: Toán và thống kê


 


120

94

Toán học


D460101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Toán, hệ số 2)

 

95

Toán ứng dụng


D460112

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Toán, hệ số 2)

 

 

3. Nhóm ngành: Kỹ thuật


 


200

96

Kỹ thuật địa chất


D520501

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

97

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ


D520503

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

98

Địa chất học


D440201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

 


 

 


 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

DHY

 


1545

 

Số 06 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3822 173

Website: www.huemed-univ.edu.vn

 

 


 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 


1500

99

Y đa khoa

 

D720101

Toán, Sinh học, Hóa học

600

100

Răng - Hàm - Mặt

 

D720601

Toán, Sinh học, Hóa học

100

101

Y học dự phòng

 

D720103

Toán, Sinh học, Hóa học

180

102

Y học cổ truyền

 

D720201

Toán, Sinh học, Hóa học

80

103

Dược học

 

D720401

Toán, Vật lý, Hóa học

180

104

Điều dưỡng

 

D720501

Toán, Sinh học, Hóa học

150

105

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

D720330

Toán, Sinh học, Hóa học

60

106

Xét nghiệm y học

 

D720332

Toán, Sinh học, Hóa học

100

107

Y tế công cộng

 

D720301

Toán, Sinh học, Hóa học

50

 

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

45

 

Điều dưỡng

 

D720501

Toán, Sinh học, Hóa học

15

 

Kỹ thuật hình ảnh y học

 

D720330

Toán, Sinh học, Hóa học

15

 

Xét nghiệm y học

 

D720332

Toán, Sinh học, Hóa học

15

1. Khoa Giáo dục thể chất:

- Ngành Giáo dục Thể chất có điều kiện xét tuyển là: Thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65m nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Thể chất, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định, gồm:Bật xa tại chỗ, Chạy cự ly  100m, Chạy luồn cọc.

- Điểm môn thi năng khiếu có hệ số 2; điều kiện xét tuyển là điểm môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.

2. Khoa Du lịch:

- Trong 300 chỉ tiêu Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, có 50 chỉ tiêu  đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị. Đối tượng xét tuyển là những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Khoa Du lịch - ĐH Huế, có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển được đào tạo tại Huế.

3. Trường Đại học Ngoại ngữ:

- Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, điều kiện xét tuyển là điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải >= 5.

4. Trường Đại học Kinh tế:

- Ngành Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp), sẽ có thông báo xét tuyển cụ thế sau.

- Ngành Kinh tế nông nghiệp - Tài chính, đào tạo theo chương trình tiên tiến (chương trình đào tạo của Trường ĐH Sydney, Australia) giảng dạy bằng tiếng Anh, do các giáo sư của Trường ĐH Sydney, Australia và Trường ĐH Kinh tế -ĐH Huế trực tiếp giảng dạy. Ngành này sẽ có thông báo xét tuyển cụ thế sau.

- Trong 250 chỉ tiêu Ngành Quản trị kinh doanh có 50 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị. Đối tượng xét tuyển là những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh – Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế, có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển được đào tạo tại Huế.

5. Trường Đại học Nông Lâm:

- Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

6. Trường Đại học Nghệ thuật:

- Thí sinh xét tuyển vào các ngành của Trường Đại học Nghệ thuật, ngoài môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định, gồm: Các ngành: Hội Họa; Sư phạm Mỹ thuật; Đồ họa; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Thiết kế nội thất thi môn Hình họa và Trang trí. Ngành Điêu khắc thi môn Tượng tròn và Phù điêu.

* Điểm các môn thi năng khiếu có hệ số 2. Điều kiện xét tuyển là điểm mỗi môn thi năng khiếu chưa nhân hệ số phải  >= 5.

- Trong 55 chỉ tiêu Ngành Thiết kế Đồ họa có 15 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.

Trong 50 chỉ tiêu Ngành Thiết kế Nội thất có 15 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị.

Đối tượng xét tuyển là những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào các ngành Thiết kế Đồ họa, Thiết kế nội thất – Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế, có điểm trúng tuyển của ngành tương ứng thấp hơn điểm trúng tuyển được đào tạo tại Huế.

7. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị:

- Các ngành tuyển theo nhóm ngành:

Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

8. Trường Đại học Sư Phạm:

- Điều kiện xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm là điểm hạnh kiểm của 3 năm học lớp 10, 11, 12 phải đạt từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ THPT).

- Đào tạo ngành Vật lý theo chương trình tiên tiến của Trường Đại học Virginia Hoa kỳ, giảng dạy bằng tiếng Anh. Chỉ tiêu dự kiến tuyển là 30 sinh viên. Thí sinh phải qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh để xét tuyển.

- Đào tạo chương trình kỹ sư liên kết với Trường Đại học Kỹ sư Val de Loire - Cộng hòa Pháp, đào tạo 2 năm tại Việt Nam, 3 năm ở Pháp. Trường Đại học Kỹ sư Val de Loire - Cộng hòa Pháp cấp bằng. Chỉ tiêu dự kiến là 12 sinh viên.

- Ngành Vật lý theo chương trình tiên tiến và chương trình kỹ sư Val de Loire sẽ chọn những thí sinh đã trúng tuyển vào bất cứ ngành nào trong cả nước, có điểm thi cao và tự nguyện đăng ký xét tuyển. Các Ngành này sẽ có thông báo xét tuyển cụ thế sau.

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định, gồm: Hát tự chọn, Đọc diễn cảm, Kể chuyện theo tranh; Môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non có hệ số 1.

9. Trường Đại học Khoa học:

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định, cụ thể như sau:

Môn Toán có hệ số 1,5; môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 2 (gồm Vẽ Mỹ thuật 1: 6 điểm và Vẽ Mỹ thuật 2: 4 điểm); điều kiện xét tuyển là điểm môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải  >= 5.

- Các ngành tuyển theo nhóm ngành:

Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

- Trong 200 chỉ tiêu Nhóm ngành Kỹ thuật có 50 chỉ tiêu của ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ đào tạo tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị. Đối tượng xét tuyển là những thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào ngành Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ - Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế, có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển được đào tạo tại Huế.

- Phương thức tuyển sinh: Đại học Huế sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Theo Thông tin tuyển sinh, http://www.thongtintuyensinh.vn/Dai-hoc-Hue_C93_D847.htm#.VFwUHWflvIU