Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức thông báo tuyển liên thông từ đại học lên thạc sĩ với sinh viên đang học tại trường.

> Học phí các trường đại học tự chủ như thế nào?

> Thành lập ĐH Y Dược thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày 18.11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM có thông báo chính thức tuyển sinh liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ năm 2020.

Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và quan hệ doanh nghiệp trường này, cho biết: “Đây là năm đầu tiên trường thực hiện hình thức tuyển sinh này cho sinh viên tại trường. Theo đó, sinh viên đang học bậc đại học tại trường này sẽ được liên thông lên trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng để rút ngắn thời gian học tập”.

Đối tượng dự tuyển là sinh viên năm 3, năm 4 có số tín chỉ tích luỹ đến thời điểm xét tuyển đạt từ 75 tín chỉ cho chương trình đang học. Bên cạnh đó, sinh viên cần có điểm trung bình tích luỹ đạt loại khá trở lên (từ 7.0 điểm trở lên theo thang điểm 10). Ngành sinh viên đang theo học phải phù hợp với ngành đào tạo liên thông trình độ thạc sĩ.

Năm 2020, trường thông báo tuyển sinh chương trình liên thông này với hình thức xét tuyển cho 9 ngành với 180 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu từng ngành cụ thể như sau:

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Sinh viên có thể theo học chương trình thạc sĩ trong khung giờ ngoài giờ hành chính, điều này hỗ trợ tối đa việc rút ngắn thời gian đạt trình độ thạc sĩ. “Khi đó, trong khoảng thời gian từ 4,5 đến 5,5 năm sinh viên có thể hoàn thành từ bậc cử nhân lên thạc sĩ”, thạc sĩ Trần Nam thông tin.

Trước đó, năm 2019 Đại học Quốc gia TP.HCM đã ban hành Quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên thạc sĩ tại trường đại học này.

Người dự tuyển là sinh viên năm 3 và 4 có điểm trung bình tích lũy đạt loại khá trở lên (7,0 điểm trở lên trong thang điểm 10) và đang theo học ngành phù hợp với ngành đào tạo liên thông.

Hình thức tuyển sinh là xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh không vượt quá 50% chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Các đơn vị cơ sở sẽ xây dựng quy định chi tiết về thời gian, điều kiện và tiêu chí xét tuyển người học vào chương trình này.

Theo Thanh Niên