Tuyển sinh đào tạo bậc Thạc sĩ được tổ chức thi tuyển vào hai đợt (tháng 4 và tháng 9 hàng năm). Chỉ tiêu tuyển sinh 750 học viên/1 năm.

1. Điều kiện dự thi

1.1. Điều kiện văn bằng

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi.Điều kiện và thời gian tuyển sinh thạc sĩ ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội - Ảnh 1

 


1.2. Điều kiện về thâm niên công tác

Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), trừ người có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên, ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng ký dự thi.

1.3. Các điều kiện khác

a) Có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Có đủ sức khỏe để học tập;

c) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

* Nếu là người có việc làm cần có quyết định cử đi học của cơ quan quản lý nhân sự khi nhập học.

2. Chính sách ưu tiên

2.1. Thí sinh được ưu tiên thuộc những đối tượng sau:

a) Có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo theo quy định của Chính phủ;

b) Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh;

c) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng;

d) Người dân tộc thiểu số ở những vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

2.2. Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng ký dự thi. Các đối tượng được ưu tiên theo Điểm a Mục này phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của chính quyền địa phương nơi công tác.

2.3. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng thêm 10 điểm (thang điểm 100) cho môn ngoại ngữ và 01 điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

 Điều kiện và thời gian tuyển sinh thạc sĩ ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội - Ảnh 23. Các môn thi tuyển

Các thí sinh phải thi 03 môn: Môn cơ bản; Môn cơ sở; Môn ngoại ngữ.

Các môn cơ bản, cơ sở được quy định tùy theo chuyên ngành (Chi tiết xem bản danh mục các chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ kèm theo).

Môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh được quyền lựa chọn thi một trong 5 thứ tiếng (phải đăng ký ngay khi nộp hồ sơ): Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

Theo ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội