Học viên thi tuyển đầu vào tại chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP) tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và học tại VNP trong 1 năm. Kết thúc năm học đầu tiên, học viên có hai cơ hội: tiếp tục học tại VNP (Việt Nam) theo Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan hoặc học Chương trình bằng đôi tại ISS (Hà Lan).


Học một chương trình, hai bằng thạc sĩ - Ảnh 1

 


Chương trình học tại Việt Nam trong 1 năm đầu sẽ nằm trong khuôn khổ đào tạo của chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan, bao gồm nhóm kiến thức nền tảng về kinh tế học, kinh tế phát triển, kiến thức tài chính và các phương pháp phân tích.

Trong chương trình bằng đôi, học viên sẽ học tiếp 4 môn học trong khoảng thời gian 6 tháng tại ISS (Hà Lan). Trong 6 tháng tiếp theo, học viên trở về Việt Nam thực hiện luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên Việt Nam và Hà Lan.

Học viên bảo vệ luận văn thành công sẽ được cấp hai bằng thạc sĩ: thạc sĩ kinh tế phát triển do Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và Viện ISS đồng cấp và thạc sĩ nghiên cứu phát triển do ISS cấp.

Theo Tuổi Trẻ