Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết các ngành đào tạo năm 2019. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 3500 chỉ tiêu.

Bộ GD-ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 vào ngày 14/07

Tiêu chí tuyển thẳng vào các trường Đại học đứng đầu TP.HCM

Năm nay, trường tuyển sinh theo 03 phương án: (1) Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2019; (2) Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT; (3) Xét tuyển theo kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019.

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 hệ đại học của HUFI

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo
KQ thi
THPT QG 2019

Theo phương thức khác

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

96

24

A01,D01,D09,D10

2

7340101

Quản trị Kinh doanh

188

52

A00,A01,D01,D10

3

7340201

Tài chính – Ngân hàng

80

20

A00,A01,D01,D10

4

7340301

Kế toán

176

44

A00,A01,D01,D10

5

7420201

Công nghệ sinh học

192

48

A00,A01,B00,D07

6

7480201

Công nghệ thông tin

256

64

A00,A01,D01,D07

7

7480202

An toàn thông tin

96

24

A00,A01,D01,D07

8

7510202

Công nghệ chế tạo máy

96

24

A00,A01,D01,D07

9

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

56

14

A00,A01,D01,D07

10

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

68

17

A00,A01,D01,D07

11

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

60

15

A00,A01,D01,D07

12

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

256

64

A00,A01,B00,D07

13

7510402

Công nghệ vật liệu

64

16

A00,A01,B00,D07

14

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

120

30

A00,A01,B00,D07

15

7540101

Công nghệ Thực phẩm

256

64

A00,A01,B00,D07

16

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

50

10

A00,A01,B00,D07

17

7540110

Đảm bảo chất lượng và An toàn
thực phẩm

96

24

A00,A01,B00,D07

18

7540204

Công nghệ dệt, may

96

24

A00,A01,D01,D07

19

7720498

Khoa học Chế biến món ăn

40

10

A00,A01,B00,D07

20

7720499

Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực

48

12

A00,A01,B00,D07

21

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

112

28

A00,A01,D01,D10

22

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

64

16

A00,A01,D01,D10

23

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

96

24

A00,A01,B00,D07

24

7620303

Khoa học thủy sản

40

10

A00,A01,B00,D07

25

7340120

Kinh doanh quốc tế

50

10

A00,A01,D01,D10

26

7380107

Luật kinh doanh

50

10

A00,A01,D01,D10

Bảng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 hệ cao đẳng của HUFI

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Phương án tuyển sinh

Theo KQ thi THPT QG 2019

Theo phương thức khác

1

6540103

Công nghệ thực phẩm

90

90

A00, A01, B00, D07

Vùng xét tuyển: Trên cả nước.
- Điều kiện xét tuyển:
Tốt nghiệp THPT.
Tổ hợp môn xét tuyển học bạ THPT của năm lớp 12 đạt từ: 15 điểm trở lên.
Hoặc Tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia đạt từ: 9.0 trở lên
- Nhận hồ sơ:
Đợt 1: Từ ngày 06/5/2019 đến 17h ngày 31/7/2019.
Đợt 2: Từ ngày 05/8/2019 đến 17h ngày 31/8/2019.
- Công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Sau khi công bố điểm thi THPT quốc gia.
Chi tiết tại website: www.tuyensinh.hufi.vn
Hotline: 0962951080 (A.Tài)

2

6510603

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm

35

35

A00, A01, D07, B00

3

6480201

Công nghệ thông tin

60

60

A00, A01, D01, D07

4

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

35

35

A00, A01, D01, D07

5

6510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

35

35

A00, A01, B00, D07

6

6520225

Điện tử công nghiệp

35

35

A00, A01, D01, D07

7

6520227

Điện công nghiệp

35

35

A00, A01, D01, D07

8

6540204

Công nghệ may

35

35

A00, A01, D01, D07

9

6420202

Công nghệ sinh học

35

35

A00, A01, B00, D07

10

6340301

Kế toán

60

60

A00, A01, D01, D10

11

6340202

Tài chính Ngân hàng

35

35

A00, A01, D01, D10

12

6340404

Quản trị kinh doanh

90

90

A00, A01, D01, D10

13

6340401

Quản trị nhân sự

35

35

A00, A01, D01, D10

14

6340101

Kinh doanh xuất nhập khẩu

35

35

A00, A01, D01, D10

15

6340113

Logistic

35

35

A00, A01, D01, D10

16

6810205

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

35

35

A00, A01, D01, D10

17

6810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

35

35

A00, A01, D07, B00

18

6220103

Việt Nam học (HD du lịch)

60

60

A00, A01, D01, D10

19

6220206

Ngôn ngữ Anh

60

60

A01,D01, D09, D10

Image

Thí sinh đang tìm hiểu thông tin xét tuyển vào ngành mới của HUFI

TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2019.

Trong năm 2019, trường tuyển sinh thêm 03 ngành mới:

(1) Khoa học thủy sản (50 chỉ tiêu), mã ngành ngành này xét tuyển với 4 tổ hợp gồm A00, A01, B00 và D07. Ngành học Khoa học thủy sản cung cấp cho sinh viên liên kết chuỗi các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc các lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản, khai thác và quản lý nguồn lợi thủy sản, kinh tế và chế biến thủy sản. Cụ thể sinh viên được học các khối kiến thức Giống và thức ăn thủy sản, công trình nuôi và kỹ thuật nuôi thủy sản, quản lý ao nuôi thủy sản; Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Công nghệ chế biến và thương mại thủy sản.

(2) Luật Kinh tế (60 chỉ tiêu) xét tuyển với các tổ hợp A00, A01, D01 và D10. Cử nhân luật kinh tế HUFI được học tập, nghiên cứu hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế học, quản trị học, xã hội học pháp luật, tâm lý học, văn hóa học, an ninh quốc phòng, công nghệ thông tin, tiếng Anh B2; hệ thống kiến thức các ngành luật cơ bản: luật hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật quốc tế; hệ thống kiến thức chuyên sâu ngành luật kinh tế với các trụ cột là doanh nghiệp – cạnh tranh - đầu tư kinh doanh – thương mại trong nước và quốc tế - sở hữu trí tuệ - vệ sinh an toàn thực phẩm. Cử nhân luật kinh tế HUFI có năng lực và kỹ năng thực hành nghề luật, thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ pháp lý trong các tổ chức hành nghề luật, các doanh nghiệp thương mại, sản xuất kinh doanh trong nước và nước ngoài, các cơ quan bảo vệ pháp luật và hành chính nhà nước.

(3) Kinh doanh quốc tế (60 chỉ tiêu) xét tuyển với các tổ hợp A00, A01, D01 và D10. Cử nhân Kinh doanh Quốc tế được đào tạo theo hướng ứng dụng; người học được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại ở phạm vi quốc tế để đảm nhận các vị trí quản lý ở các công ty đa quốc gia, các chi nhánh, công ty con của các doanh nghiệp nước ngoài. Có thể thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, xây dựng chiến lược Marketing trên thị trường quốc tế, hoạch định các chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích Marketing quốc tế, thiết lập phương án kinh doanh, theo dõi và quản lý các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ở thị trường trong nước và các dự án đầu tư ra nước ngoài của các công ty Việt Nam.

Image

Thời gian đào tạo các ngành này cũng như tất cả các ngành hệ đại học của Trường là 3.5 năm. Các ngành mới này đều được tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI)

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3816 1673 - Số nội bộ 124/ (028) 540 829 04

Email: tvtshufi01@gmail.com - tvtshufi02@gmail.com

Website: http://tuyensinh.hufi.edu.vn 

www.facebook. com/tuyensinhHufi/

Theo Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM