Về vấn đề làm kiểm tra đánh giá học kỳ, Đà Nẵng sẽ áp dụng cả hai hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp. Thời gian kiểm tra sẽ tuỳ theo điều kiện thực tế.

Đà Nẵng chuẩn bị điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp

Đà Nẵng chuẩn bị điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp

Đà Nẵng xác định cấp độ dịch làm căn cứ tổ chức dạy và học tại trường. Cơ sở giáo dục trên địa bàn có tình hình dịch ở cấp độ 1 và 2 được...

Theo đó, có hai hình thức kiểm tra: trực tiếp và trực tuyến. Với kiểm tra trực tiếp, trường sẽ in đề kiểm tra các môn, tập hợp thành 1 tập đề cho mỗi học sinh theo từng lớp.

Phụ huynh nhận đề để học sinh làm bài, và giao bài làm của học sinh tại trường (giáo viên có thể chuyển file để phụ huynh in đề cho học sinh làm bài).

Riêng đối với Trường tiểu học Hòa Bắc, học sinh làm bài kiểm tra trực tiếp tại lớp học.

Với kiểm tra trực tuyến, cơ sở giáo dục lựa chọn hình thức kiểm tra trực tuyến phù hợp với các nội dung kiểm tra (kiểm tra nội dung đọc thành tiếng của môn tiếng Việt; các kỹ năng nghe, nói của môn tiếng Anh; phần thực hành môn tin học, thể dục...) và đối tượng học sinh (đối với những học sinh đang ở khu cách ly, khu phong tỏa...).

Thời gian kiểm tra tùy theo điều kiện thực tế, hoàn thành trước ngày 15-1-2022.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng, cho biết đánh giá học sinh là cả quá trình, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ, trong đó đánh giá thường xuyên là quan trọng.

Bài kiểm tra định kỳ chỉ là một điều kiện, không quyết định hoàn toàn việc đánh giá cuối năm đối với học sinh.

"Trong khi kiểm tra tại nhà, học sinh phải tự giác, nghiêm túc tự làm bài, không có sự tham gia của cha mẹ, anh chị, người thân, bạn bè. Nếu kết quả bài kiểm tra bất thường so với quá trình đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường cho học sinh làm bài kiểm tra khác bằng hình thức phù hợp, để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh", ông Thành lưu ý.

Đà Nẵng: Thêm 3 khối lớp được học trực tiếp tại trường

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 chuyển lại học trực tuyến từ 13/12

Theo Tuổi Trẻ