Bạn dự định theo học ngành Tài chính? Vậy học ngành Tài chính ra trường có thể làm những công việc gì? Sau đây là những công việc phù hợp với cử nhân Tài chính.

Cử nhân ngành Tài chính có thể làm những vị trí công việc nào? - Ảnh 1

Bạn có thể làm ở những vị trí nào sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính

Bạn có thể làm ở vị trí nào với bằng tốt nghiệp Tài chính

Vì có nhiều con đường sự nghiệp liên quan đến tài chính và mọi loại hình kinh doanh ngoài kia đều cần một nhà phân tích tài chính hoặc chuyên gia tài chính, với bằng Tài chính bạn có thể lựa chọn ở nhiều vị trí công việc khác nhau. Khi tốt nghiệp với bằng tài chính, bạn sẽ có thể làm việc cho các doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận.

Chuyên gia phân tích tài chính

Trở thành một nhà phân tích tài chính là một vai trò rất quan trọng và đặc quyền. Đúng như tên gọi, một nhà phân tích tài chính phân tích thị trường và hướng dẫn các doanh nghiệp các hướng đi góp phần tăng cường thu nhập của họ. Nhiệm vụ của một nhà phân tích tài chính chủ yếu bao gồm:

  • Thu thập dữ liệu và thông tin
  • Phân tích kết quả
  • Đưa ra các khuyến nghị.
  • Tạo báo cáo về các cơ hội trước và tương lai.
  • Đưa ra những tóm tắt về lý do tại sao một kế hoạch là kế hoạch tốt nhất và một số trách nhiệm tương tự.

Phân tích kinh doanh

Vai trò của một nhà phân tích kinh doanh là rất quan trọng. Một nhà phân tích kinh doanh tìm kiếm và tìm các lĩnh vực cần được cải thiện để tăng cường mức độ hiệu quả và năng suất trong một doanh nghiệp. Người đảm nhận vị trí này đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của công ty.

Phân tích đầu tư

Các doanh nghiệp phải thực hiện các lựa chọn đầu tư đúng đắn để tăng lợi nhuận và mở rộng thành công của họ. Có thể xác định rõ ràng các khoản đầu tư phù hợp là một quá trình thiết yếu mà các nhà phân tích đầu tư giải quyết. Các nhà phân tích đầu tư hướng dẫn khách hàng của họ về cách thức và nơi đầu tư để tăng lợi nhuận. Đi đúng hướng với những thay đổi thị trường và nhu cầu mọi lúc là điều bắt buộc đối với một nhà phân tích đầu tư. Dựa trên các tình huống và phát triển hiện tại, nhà phân tích đầu tư hướng dẫn khách hàng, làm cho doanh nghiệp của họ ổn định và có lợi nhuận hơn.

Cố vấn tài chính

Những chuyên gia này cung cấp lời khuyên về lập kế hoạch tài chính và quản lý cho các cá nhân hoặc tổ chức. Họ tư vấn cho khách hàng của họ về các khoản đầu tư liên quan đến bất động sản, cổ phiếu, v.v., cũng như giải thích cho họ các quy định về thuế. Hơn nữa, họ giúp khách hàng của họ lên kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để phù hợp với các đối thủ cạnh tranh.

Nhân viên ngân hàng

Ngân hàng thương mại như một công việc đòi hỏi các kỹ năng giao tiếp, ngoài khả năng chuyên nghiệp, bởi vì bạn phải gặp gỡ và làm việc với nhiều cá nhân trong các ngày, có thể là trao đổi về tài khoản tiết kiệm, dịch vụ vay và nhiều hơn thế. Ngân hàng thương mại chủ yếu làm việc với các cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân. Họ giúp mọi người tạo ra một cách tiết kiệm tiền tốt hơn cho các khoản đầu tư sau này. Các khoản vay cũng là một phần quan trọng của công việc này, vì nhiều khoản đầu tư hiện đại được thực hiện thông qua chúng.

Kiểm toán viên

Kiểm toán viên có một công việc quan trọng trong thị trường tài chính khi họ điều tra tính chính xác của dữ liệu được cung cấp trong hồ sơ. Họ làm việc về vai trò tự do như một cách làm việc rất phổ biến trong thị trường ngày nay và các công ty chính phủ và tư nhân. Công việc này cũng đi kèm với trách nhiệm quan trọng vì kiểm toán viên thường là người kiểm tra cuối cùng của dữ liệu tài chính nói trên.

Kế toán viên

Một kế toán thường giải quyết các vấn đề tài chính khác nhau cho một công ty, cung cấp các diễn giải và phân tích. Nhiều quyết định trong công ty phụ thuộc vào đầu vào của kế toán, điều này khiến nó trở thành một công việc có trách nhiệm lớn. Kế toán làm việc trên các báo cáo cần được trình bày cho khách hàng hoặc nhà tuyển dụng, phải được thực hiện rất thận trọng.

Giáo viên lĩnh vực kinh doanh

Một giáo viên kinh doanh dạy cho học sinh trung học những vấn đề cơ bản về kế toán, tiếp thị, đầu tư và quản lý. Xem xét tầm quan trọng của thế giới tài chính, các giáo viên kinh doanh duy trì một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các thế hệ tương lai sẽ có cơ hội để làm những điều tuyệt vời.

5 nghề nghiệp sẽ trở thành xu hướng của giới trẻ trong thời kỳ dịch Covid

Giải mã ngành Logistics và những điều cần biết

Theo Study in Switzerland