Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, học sinh phải học qua hình thức online, TP.HCM yêu cầu việc đánh giá bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Covid-19: Đồng Nai tiếp nhận học sinh ngoại tỉnh học tại địa phương

Covid-19: Đồng Nai tiếp nhận học sinh ngoại tỉnh học tại địa phương

Vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đồng Nai quyết định tiếp nhận học sinh ngoại tỉnh theo học tại địa phương trong năm học mới 2021 - 2022.

Sở GD&ĐT TP.HCM xác định việc dạy học trực tuyến là hỗ trợ, thay thế dạy học trực tiếp tại các trường trung học, giúp các đơn vị linh động trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không thể đến trường để học tập do bất khả kháng.

1. Đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến

Trong thời gian này, các trường xây dựng và bổ sung tiêu chí, hình thức kiểm tra, đánh giá vào quy chế của trường dựa vào các quy định chung. Sau khi xây dựng, kế hoạch phải được thông tin đến giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, trên hệ thống phần mềm (được quản lý theo hệ thống), các bản báo cáo quá trình học tập của học sinh; bài thu hoạch sau các khóa.

Nhà trường vận dụng văn bản của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng hướng dẫn giáo viên sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trong quá trình học trực tuyến thay cho các bài kiểm tra thường xuyên đúng quy định.

Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

COVID-19: TP.HCM thực hiện đánh giá trực tuyến như thế nào? - Ảnh 1

Học sinh TP.HCM có thể sẽ học trực tuyến cho đến hết học kì 1

Các buổi kiểm tra, đánh giá định kỳ và kiểm tra lại kết quả học tập của học sinh được thực hiện trực tiếp tại nhà trường. Trong trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông với lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Nhà trường cần xây dựng thành quy trình gồm đánh giá theo quá trình trực tuyến kết hợp với hình thức kiểm tra và thực hiện hồ sơ kiểm tra đánh giá theo quy định.

2. Về phương án tổ chức giảng dạy

Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình giáo dục phổ thông. Nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, lịch tương tác với giáo viên phụ trách đến học sinh và phụ huynh học sinh; xây dựng đầy đủ các phương án tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với các đối tượng học sinh.

Sở lưu ý khi xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng các hoạt động giáo dục theo hướng linh động, tinh gọn theo chương trình. Các chủ đề dạy học trực tuyến cần phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình.

Kế hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện rõ sự kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị, cần có tối thiểu 2 kịch bản dạy học trong nhà trường để ứng phó trong các trường hợp bất khả kháng, đáp ứng mục tiêu hoàn thành kế hoạch dạy và học tại đơn vị.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý.

Thay đổi cách đánh giá học sinh THCS và THPT, Bộ GD&ĐT nói gì?

Covid-19: Bình Phước đề ra 3 phương án dạy và học cho năm học mới

Theo ZING News