>> Giáo dục, tuyển sinh, quy chế tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh 2014

ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phải tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để hình thành một số nhóm khoa học mạnh, thực hiện một số chương trình nghiên cứu trọng điểm, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học đỉnh cao, đủ năng lực giải quyết các vấn đề trọng yếu quốc gia.

Đồng thời, triển khai các giải pháp đột phá để phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và các nhà khoa học trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như trên tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN (10-12-1993) vào sáng 9-12.

Đại học quốc gia Hà Nội

Giám đốc ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ cho biết hiện ĐHQGHN là tổ hợp của sáu trường đại học, ba viện nghiên cứu và nhiều đơn vị trực thuộc, đào tạo và nghiên cứu tương đối đầy đủ các lĩnh vực. ĐHQGHN là đơn vị có tỉ lệ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, giáo sư, phó giáo sư cao nhất cả nước đạt gần 45%. Mỗi năm trường đào tạo ra khoảng 5.000 cử nhân.

Năm 2015, ĐHQG Hà Nội sẽ vào nhóm 200 ĐH hàng đầu Châu Á

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tựu mà ĐHQG Hà Nội đạt được trong 20 năm qua. Qua đó, từng bước xác lập vai trò đầu tàu, nòng cốt trong hệ thống giáo dục Việt Nam, có vị thế ngày càng cao ở khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, ĐHQG Hà Nội còn có những hạn chế, bất cập trong đào tạo, nghiên cứu khoa học chưa đạt được trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; số cán bộ khoa học đầu ngành chưa nhiều, chưa đáp ứng được yêu cầu của ĐH nghiên cứu tiên tiến. Hoạt động khoa học và công nghệ giữa các nhóm ngành, đơn vị chưa đồng đều, năng lực quản trị, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu của phương thức quản trị ĐH nghiên cứu tiên tiến, hiện đại...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà ĐHQG Hà Nội cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, để thực sự trở thành tổ hợp các đại học, viện nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên môn khác nhau, ngang tầm khu vực và từng bước đạt trình độ quốc tế. Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện mô hình ĐHQG Hà Nội theo hướng hiện đại, phù hợp chuẩn mực quốc tế và điều kiện của Việt Nam; triển khai cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị đại học.

>>ĐHQG Hà Nội: Hơn 60% sinh viên có việc làm

Trong quá trình đào tạo phải đặc biệt coi trọng, phát triển phẩm chất, tầm nhìn, năng lực, kỹ năng và tăng khả năng có việc làm của người học, nâng cao chất lượng đầu vào, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp học tập, tăng thực hành cho người học... hướng tới phát triển 3 trường ĐH thành viên và ĐHQG Hà Nội đạt chuẩn quốc tế. Tổng Bí thư cho rằng, ĐHQG Hà Nội cần sớm nghiên cứu và đề xuất những cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, phát triển khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, cần phát triển các khoa học liên ngành, khoa học mũi nhọn trực tiếp tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn phát triển của đất nước.

Tỉ lệ cán bộ có học vị tiến sĩ và tiến sĩ khoa học chiếm 45%, tỉ lệ giáo sư và phó giáo sư đạt 18,5% phân bố khá đều trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2012, tỉ lệ học viên đào tạo sau đại học của ĐHQG Hà Nội chiếm gần 30% tổng số SV, học viên chính quy.

Mục tiêu chiến lược của ĐHQG Hà Nội là trở thành trung tâm đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực nằm trong nhóm 200 đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2015, vươn lên nhóm 100 đại học tiên tiến của Châu Á vào năm 2020” - Giám đốc ĐHQG Hà Nội - GS-TS Phùng Xuân Nhạ - cho biết.

Tổng hợp phapluattp, laodong