Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã thống nhất giao nhiệm vụ phụ trách trường này cho một phó hiệu trưởng.

Không để thí sinh vì điều kiện kinh tế hay khó khăn về giao thông bỏ lỡ thi THPT

Không để thí sinh vì điều kiện kinh tế hay khó khăn về giao thông bỏ lỡ thi THPT

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu chú trọng chăm lo cho thí sinh, đảm bảo không có bất cứ thí sinh nào vì điều kiện kinh tế hay khó khăn về giao thông mà...

Ngày 27.5, 7/13 thành viên Hội đồng trường có mặt tại cuộc họp đã bỏ phiếu để thông qua. Tuy nhiên, tỷ lệ thành viên bỏ phiếu không đủ để ra nghị quyết nên việc bầu ra người đứng đầu chưa thành công. Đáng chú ý, 4 thành viên hội đồng trường không tham dự cuộc họp đều là người ngoài trường.

Ngày 8.6, công văn 2397 của Bộ GD-ĐT tiếp tục có hướng dẫn của Hội đồng trường ĐH này liên quan đến khoản 10 điều 1 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục ĐH (Luật số 34): "Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH quy định tỷ lệ biểu quyết cao hơn; quyết định của Hội đồng trường được thể hiện bằng hình thức nghị quyết". Trên cơ sở điều khoản đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu thư ký Hội đồng trường xin ý kiến biểu quyết về nội dung giao phó hiệu trưởng phụ trách trường của những thành viên Hội đồng trường chưa tham dự cuộc họp ngày 27.5.2022 và tổ chức họp Hội đồng trường quyết định việc giao phó hiệu trưởng phụ trách trường theo quy định đa số của Luật số 34 nêu trên.

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chính thức có phó hiệu trưởng phụ trách trường - Ảnh 1

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chính thức có phó hiệu trưởng phụ trách trường

Thực hiện theo hướng dẫn trên, Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã liên lạc với 4 thành viên ngoài trường để xin ý kiến nhưng đến hết ngày 14.6 không nhận được phản hồi. Do vậy, tại cuộc họp sáng nay, Hội đồng trường đã bỏ phiếu đồng ý lấy kết quả cuộc họp ngày 25.7 với 7/13 phiếu đồng ý giao phụ trách trường cho PGS-TS Lê Hiếu Giang.

“Cuộc họp đã thống nhất đi đến kết luận ban hành nghị quyết Hội đồng trường về việc giao quyền phụ trách trường và có báo cáo với Bộ GD-ĐT. PGS-TS Lê Hiếu Giang sẽ thực hiện nhiệm vụ Phó hiệu trưởng phụ trách trường trong thời gian từ ngày 24.6 đến hết 31.10 để giải quyết các vấn đề cấp bách, trong đó có nhiệm vụ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp”, thành viên Hội đồng trường nói thêm.

Sau một thời gian dài thực hiện quy trình bầu hiệu trưởng chưa hoàn tất, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hiện có hơn 4.000 sinh viên đã đủ điều kiện nhưng chưa được nhận bằng tốt nghiệp do không có hiệu trưởng. Trong thời gian qua, trường chỉ tổ chức cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên. Giấy chứng nhận tốt nghiệp có giá trị sử dụng thay thế cho văn bằng tốt nghiệp chính thức trong thời gian nhà trường kiện toàn nhân sự.

Ngày 30-6, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có quyết định về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trường. Theo đó, PGS.TS Lê Hiếu Giang chính thức được phân công nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách trường và TS Trương Thị Hiền được phục hồi chức vụ phó hiệu trưởng trường.

Theo quyết định, phó hiệu trưởng phụ trách trường là người đứng đầu Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Giáo dục - đào tạo, hội đồng trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của trường.

Phó hiệu trưởng khác thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng theo sự phân công hoặc ủy quyền của phó hiệu trưởng phụ trách trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu về các quyết định của mình…

Theo phân công nhiệm vụ cụ thể của ban giám hiệu nhà trường, ông Lê Hiếu Giang sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và lãnh đạo trường được quy định trong Luật giáo dục đại học, quy chế làm việc của trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đồng thời là chủ tài khoản số 1 của nhà trường.

Giai đoạn nước rút ôn thi tốt nghiệp THPT

Mạo danh nhà trường gửi tin nhắn lừa đảo thông báo phụ huynh học sinh đóng tiền

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp