Trường Cao đẳng ẵm trọn các điểm thi cao nhất

Cụ thể, 4 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối đều thuộc về trường này, đó là các thí sinh: Trần Lê Thuận (SBD: A 6838); Nguyễn Quang Minh (SBD: A 3847); Nguyễn Thị Lẹ (SBD: A 3197) và (SBD: A 7970).

>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm chuẩn đại học

Theo danh sách top 100 các thí sinh cao điểm nhất trên toàn quốc trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 Bộ GD&ĐT vừa cập nhật, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại “ôm” trọn các điểm thi cao nhất.

Điểm thi cao đẳng nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối

Cụ thể, 4 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối đều thuộc về trường này, đó là các thí sinh: Trần Lê Thuận (SBD: A 6838); Nguyễn Quang Minh (SBD: A 3847); Nguyễn Thị Lẹ (SBD: A 3197) và (SBD: A 7970).

Không những thế, trong tổng số 5 thí sinh đạt điểm thi cao thứ nhì toàn quốc (29,75 điểm), Trường CĐ Kinh tế đối ngoại cũng giành đến 4 suất, đó là Phạm Hoàng Thái Hiệp (SBD: 2032); Lê Mã Long (SBD: 3542); Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD: 6351) và Dương Quốc Khánh (SBD: 2875).

Trường ĐH duy nhất có thí sinh lọt vào thứ hạng nhì là ĐH Bách khoa Hà Nội với thí sinh Nguyễn Thành Trung (SBD:15862).

Với điểm số 9,5, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại có đến 6 thí sinh đạt. Cả nước có 19 thí sinh đạt mức điểm này.

Để lọt vào danh sách 100 điểm cao nhất, thí sinh phải có điểm thi từ 29 điểm trở lên.

Top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước

Dưới đây là danh sách top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước, tính đến ngày hôm qua (31/7):


TT

Trường

Họ và tên

Ngày sinh

Số báo danh

Tỉnh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

ĐT/
ĐM4

Tổng
điểm

1

CKD

Trần Lê Thuận

26-11-95

A

6838

 

1000

1000

1000

 

3000

2

CKD

Nguyễn Quang Minh

24-06-95

A

3847

 

1000

1000

1000

 

3000

3

CKD

Nguyễn Thị Lẹ

30-89-5

A

3197

 

1000

1000

1000

 

3000

4

CKD

Lê Quốc Trọng

40-69-3

A

7970

 

1000

1000

1000

 

3000

5

BKA

Nguyễn Thành Trung

18-02-94

A

15862

29

1000

0975

1000

 

2975

6

CKD

Phạm Hoàng Thái Hiệp

11-08-95

A

2032

 

1000

1000

0975

 

2975

7

CKD

Lê Mã Long

21-12-95

A

3542

 

0975

1000

1000

 

2975

8

CKD

Nguyễn Thị Phương Thảo

31-08-95

A

6351

 

1000

1000

0975

 

2975

9

CKD

Dương Quốc Khánh

20-99-5

A

2875

 

1000

1000

0975

 

2975

10

CKD

Nguyễn Hữu Tuấn

71-19-5

A

8217

 

1000

1000

0950

 

2950

11

YTB

Lương Thùy Dương

07-05-95

B

1542

26

1000

1000

0950

 

2950

12

CKD

Phạm Thành Long

29-11-95

A

3539

 

1000

0950

1000

 

2950

13

CKD

Trần Minh Phụng

50-59-5

A

5274

 

1000

0975

0975

 

2950

14

NTH

Nguyễn Trần Thành Danh

29-07-95

A

2222

03

0975

0975

1000

 

2950

15

NTH

Nguyễn Trọng Hùng

20-02-95

A

860

22

1000

0950

1000

 

2950

16

CKD

Lê Huy Vỹ

17-06-95

A

8913

 

1000

1000

0950

 

2950

17

YHB

Nguyễn Hải Linh

07-04-95

B

6447

13

1000

0975

0975

 

2950

18

YHB

Lê Xuân Hoàng

02-02-95

B

4499

28

1000

0950

1000

 

2950

19

CKD

Phạm Hùng

31-09-3

A

2641

 

1000

1000

0950

 

2950

20

CKD

Nguyễn Lê Hưng

15-01-95

A

2669

 

1000

1000

0950

 

2950

21

BKA

Vũ Đức Thuận

08-12-95

A

10868

21

1000

0950

1000

 

2950

22

YHB

Phạm Hùng Cường

10-12-95

B

1500

1A

0975

0975

1000

 

2950

23

YHB

Nguyễn Hữu Tiến

14-03-95

B

11673

1B

1000

0975

0975

 

2950

24

DKC

Nguyễn Hoàng Huy

25-06-95

A

30302

02

1000

1000

0950

 

2950

25

YHB

Nguyễn Thị Mai Anh

23-11-95

B

508

22

1000

1000

0950

 

2950

26

YHB

Lê Văn Luân

12-01-95

B

7060

28

1000

0950

1000

 

2950

27

YHB

Trần Xuân Bách

02-10-95

B

14353

30

1000

1000

0950

 

2950

28

YHB

Nguyễn Thanh Thông

12-07-95

B

15180

29

1000

0975

0975

 

2950

29

YHB

Đào Thị Hồng Anh

07-02-95

B

501

22

0975

0950

1000

 

2925

30

YHB

Nguyễn Thị Minh Châu

08-01-95

B

14374

30

1000

0925

1000

 

2925

31

YHB

Lương Thị Mai Hương

23-04-95

B

14736

29

1000

0950

0975

 

2925

32

YHB

Dương Thị Hạnh

22-03-95

B

3450

1B

0975

0950

1000

 

2925

33

YHB

Nguyễn Hữu Trọng

15-05-95

B

15330

30

0975

1000

0950

 

2925

34

CKD

Trần Ngọc Nhi

28-09-95

A

4685

 

1000

0950

0975

 

2925

35

CKD

Nguyễn Thanh Tú

13-10-95

A

8376

 

1000

0950

0975

 

2925

36

CYE

Bùi Thị Lan Anh

11-10-94

B

69

26

0950

1000

0975

 

2925

37

YHB

Vương Hoàng Long

24-03-95

B

7015

28

0975

0950

1000

 

2925

38

DHY

Nguyễn Minh Văn

02-10-95

B

55405

38

1000

0975

0950

 

2925

39

CKD

Phan Thị Phuơng Loan

30-19-5

A

3486

 

1000

0975

0950

 

2925

40

CKD

Phạm Minh Thắng

29-09-95

A

6530

 

1000

0950

0975

 

2925

41

DDI

Xa Thành Luân

10-09-95

A

80801

34

1000

0950

0975

 

2925

42

YHB

Nguyễn Bá Khánh Hòa

12-08-95

B

14671

29

0975

0950

1000

 

2925

43

CKD

Trương Hòa Thuận

10-07-95

A

6848

 

1000

1000

0925

 

2925

44

CKD

Dương Văn Hòa

17-07-95

A

2292

 

1000

0975

0950

 

2925

45

CKD

Trần Thị Mỹ Trang

20-02-95

A

7566

 

1000

0950

0975

 

2925

46

CKD

Triệu Thiếc Huy

24-11-95

A

2433

 

1000

0950

0975

 

2925

47

DKH

Nguyễn Thanh Tùng

27-11-95

A

3387

1A

1000

0950

0975

 

2925

48

DHY

Trần Đức Thịnh

01-07-95

B

62814

33

1000

0950

0975

 

2925

49

CKD

Trần Khắc Duy

23-12-95

A

941

 

1000

0950

0975

 

2925

50

CKD

Trương Thành Lợi

30-11-95

A

3605

 

1000

0975

0950

 

2925

51

CKD

Lê Đức I

10-59-5

A

2806

 

0975

1000

0950

 

2925

52

CKD

Hồ Quang Kha

29-12-95

A

2808

 

0975

0950

1000

 

2925

53

CKD

Bùi Thị Thùy Dương

90-59-5

A

1167

 

1000

0950

0975

 

2925

54

CKD

Nguyễn Ngọc Thái Vi

13-04-95

A

8644

 

1000

0975

0950

 

2925

55

CKD

Nguyễn Trọng Nghĩa

50-49-5

A

4217

 

1000

0975

0950

 

2925

56

CKD

Ngô Thị Như ý

31-29-5

A

9076

 

1000

0950

0975

 

2925

57

CKD

Hoàng Minh Triết

31-29-5

A

7789

 

1000

0975

0950

 

2925

58

CKD

Lê Huy Trí

50-59-4

A

7938

 

0950

1000

0975

 

2925

59

CKD

Nguyễn Trọng Nhân

22-01-95

A

4518

 

1000

0950

0975

 

2925

60

CKD

Châu Thanh Nhân

28-07-95

A

4525

 

1000

0950

0975

 

2925

61

YHB

Lương Trọng Vinh

10-07-95

B

13466

19

0975

0950

1000

 

2925

62

YHB

Nguyễn Mai Thơ

05-04-95

B

10975

28

1000

0950

0975

 

2925

63

DHY

Nguyễn Cao Cường

17-08-95

B

63074

37

1000

0925

1000

 

2925

64

YQH

Nguyễn Thị Như Quỳnh

22-11-95

B

1552

1B

1000

0900

1000

 

2900

65

YQH

Trần Văn Danh

27-12-95

B

741

28

0975

0975

0950

 

2900

66

YHB

Phạm Nhật Anh

19-08-90

B

733

28

1000

0950

0950

 

2900

67

CKD

Phạm Quốc Kỳ

61-19-5

A

3085

 

1000

1000

0900

 

2900

68

DKH

Nguyễn Viết Nam

13-09-95

A

4010

29

0975

0925

1000

 

2900

69

DKH

Vũ Thị Duyên

05-03-95

A

481

21

1000

0900

1000

 

2900

70

CKD

Nguyễn Viết Duy

80-19-5

A

954

 

1000

0950

0950

 

2900

71

CKD

Huỳnh Thị Như Quỳnh

15-05-95

A

5720

 

1000

0950

0950

 

2900

72

CKD

Nguyễn Phúc Thiện

18-04-95

A

6599

 

0900

1000

1000

 

2900

73

CKD

Mai Phúc Thiện

70-59-5

A

6618

 

1000

0950

0950

 

2900

74

CKD

Nguyễn Duy Nam

21-06-95

A

3983

 

1000

0950

0950

 

2900

75

NTH

Nguyễn Thu Thảo

12-11-95

A

1736

19

0950

0950

1000

 

2900

76

CKD

Nguyễn Trần Nhật Tân

20-59-5

A

6071

 

1000

0925

0975

 

2900

77

CKD

Trần Phi Bảo

14-04-95

A

354

 

0950

0950

1000

 

2900

78

CKD

Võ Quốc Việt

70-49-5

A

8692

 

0900

1000

1000

 

2900

79

CKD

Nguyễn Thị Thanh Nhã

18-11-95

A

4508

 

1000

1000

0900

 

2900

80

YHB

Đỗ Thị Kim Anh

02-07-95

B

581

26

0975

0950

0975

 

2900

81

CKD

Hồ Văn Linsol

13-07-95

A

3479

 

1000

0950

0950

 

2900

82

CKD

Phạm Thái An Lộc

25-08-95

A

3582

 

1000

0950

0950

 

2900

83

CKD

Nguyễn Thị Hồng Trang

24-01-95

A

7473

 

1000

0950

0950

 

2900

84

CKD

Phan Thanh Kiên

10-09-95

A

3009

 

1000

0950

0950

 

2900

85

CKD

Nguyễn Minh Trọng

80-29-5

A

7971

 

0900

1000

1000

 

2900

86

CYE

Nguyễn Tú Chinh

20-07-94

B

269

26

0950

1000

0950

 

2900

87

YHB

Trần Việt Tiến

17-01-95

B

11654

25

1000

0950

0950

 

2900

88

YQH

Nguyễn Trần Sang

19-05-95

B

2580

40

1000

0925

0975

 

2900

89

YQH

Bùi Minh Đức

21-10-95

B

862

25

1000

0925

0975

 

2900

90

YHB

Hồ Văn Hùng

10-10-95

B

14715

29

1000

0975

0925

 

2900

91

YHB

Nguyễn Trung Dũng

26-11-95

B

2063

21

0975

0950

0975

 

2900

92

YHB

Bùi Văn Tuấn

28-06-95

B

15364

30

0975

0950

0975

 

2900

93

CLH

Vũ Minh Thắng

07-12-95

A

1447

1A

1000

0975

0925

 

2900

94

CKD

Thái Hoàng Huy

30-29-5

A

2476

 

1000

0925

0975

 

2900

95

CKD

Nguyễn Cao Cường

15-07-95

A

729

 

1000

0900

1000

 

2900

96

CKD

Đỗ Thị Lan Hương

30-39-5

A

2692

 

1000

0950

0950

 

2900

97

YQH

Nguyễn Trần Sang

19-05-95

B

2580

40

1000

0925

0975

 

2900

98

YQH

Nguyễn Trần Sang

19-05-95

B

2580

40

1000

0925

0975

 

2900

99

YHB

Nghiêm Đình Lượng

16-03-95

B

7124

1B

1000

0950

0950

 

2900

100

YHB

Nguyễn Hoàng Yến

16-05-95

B

15452

30

1000

0950

0950

 

2900

a

Theo Hiếu Nguyễn, GDTĐ

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Trường Cao đẳng ẵm trọn các điểm thi cao nhất, điểm thi, top 100 điểm thi cao nhất, điểm thi cao đẳng

Hỏi & Đáp

Bình Luận(Có 1 bình luận)

binh luan
ca nuoc co ai dk 30 dau,day la kong nua.
()()

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017