Bên cạnh phổ điểm từng môn thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phổ điểm các bài tổ hợp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

MỜI THÍ SINH TRA CỨU ĐIỂM THI CHÍNH XÁC TẠI KÊNH TUYỂN SINH

TỔ HỢP TOÁN - VẬT LÝ - HOÁ HỌC (A)

Phổ điểm bài thi tổ hợp THPT 2020 - Ảnh 1

TỔ HỢP TOÁN - HOÁ - SINH HỌC (B1)

Phổ điểm bài thi tổ hợp THPT 2020 - Ảnh 2

TỔ HỢP NGỮ VĂN - LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ (C1)

Phổ điểm bài thi tổ hợp THPT 2020 - Ảnh 3

TỔ HỢP TOÁN - NGỮ VĂN - TIẾNG ANH (D1)Phổ điểm bài thi tổ hợp THPT 2020 - Ảnh 4

TỔ HỢP TOÁN - VẬT LÝ - TIẾNG ANH (A1)

Phổ điểm bài thi tổ hợp THPT 2020 - Ảnh 5

Theo VnExpress