Sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10, học sinh ở Hà Nội cần lưu ý những quy định và mốc thời gian về thủ tục phúc khảo, nhập học do Sở GD-ĐT ban hành.

Quảng Ninh công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10

Quảng Ninh công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 10

Phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sau 1 tháng chờ đợi đã nhận được kết quả trúng tuyển vào lớp 10 khối các trường công lập năm 2022.

1. Phúc khảo bài thi từ ngày 9.7

Sở GD-ĐT Hà Nội quy định: sau khi nhận phiếu báo kết quả thi, học sinh (nếu có nguyện vọng) sẽ làm đơn phúc khảo bài thi (theo mẫu) gửi tại trường THCS, nơi học sinh học lớp 9. Thời gian nộp đơn phúc khảo từ ngày 9 đến 15.7.

Trong ngày 9.7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của trường THPT công lập và trường THPT chuyên.

Học sinh cần lưu ý gì sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022? - Ảnh 1

Học sinh cần lưu ý gì sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10?

2. Bắt buộc xác nhận nhập học

Từ ngày 10 - 12.7, phụ huynh, học sinh sẽ xác nhận nhập học bằng 2 hình thức trực tuyến qua cổng thông tin https://tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc trực tiếp tại trường có nguyện vọng trúng tuyển.

Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một học sinh có thể không trúng tuyển hoặc tối đa 7 nguyện vọng trúng tuyển vào các trường THPT công lập (THPT công lập không chuyên tối đa 1 nguyện vọng, THPT chuyên tối đa 4 nguyện vọng, song ngữ tiếng Pháp tối đa 1 nguyện vọng và tiếng Pháp tăng cường 1 nguyện vọng).

Sở GD-ĐT quy định: "Xác nhận nhập học là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các học sinh có nguyện vọng được tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, học sinh phải đăng ký vào một trong những trường trúng tuyển và phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ 13 giờ ngày 10.7 đến 24 giờ ngày 12.7".

Đối với trường THPT công lập: học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Hình thức trực tuyến: học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố, chọn tên trường trúng tuyển và xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.

Trường hợp học sinh có nhiều nguyện vọng trúng tuyển khác nhau, học sinh có thể thay đổi và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 24 giờ ngày 12.7.

Với hình thức trực tiếp, học sinh nộp bản sao phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển. Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Nếu học sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng đã trúng tuyển (trường hợp học sinh có nhiều nguyện vọng trúng tuyển), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng trúng tuyển mới (trong số các nguyện vọng trúng tuyển).

3. Hạ điểm chuẩn (nếu có) sau ngày 12.7

Đối với các trường THPT chuyên, THPT công lập: nếu số học sinh đã xác nhận nhập học tính đến ngày 12.7 còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở GD-ĐT sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung.

Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, ngoài công lập; trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS: nếu số lượng học sinh xác nhận nhập học đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu quy định được tiếp tục tuyển sinh bổ sung trong thời gian theo quy định.

Nộp hồ sơ nhập học: Sở GD-ĐT Hà Nội quy định: học sinh đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung hoặc đã được xác nhận nhập học ở đợt 1 sẽ nộp hồ sơ nhập học kèm theo phiếu xác nhận nhập học (trực tuyến, trực tiếp) tại cơ sở giáo dục trúng tuyển từ ngày 19 đến ngày 22.7.

4. Nguyên tắc trúng tuyển khi có 3 nguyện vọng xét tuyển

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

> Trường THPT công lập đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10

> Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội

Theo Báo Thanh Niên