Theo đó, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) trong kỳ thi THPT 2020 sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Đồng thời, điểm số này phải đạt từ 5.0 trở lên thì thí sinh mới được công nhận tốt nghiệp THPT.

Cách tính điểm xét tuyển tốt nghiệp THPT 2020

Những trường hợp khiến thí sinh bị trượt tốt nghiệp THPT 2020

Cách làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT 2020  - Ảnh 1

ĐXTN bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12

Theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2020, điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Làm tròn điểm thi THPT như thế nào?

Đối với môn Ngữ văn (môn thi tự luận): bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân;

Đối với các môn thi còn lại (môn thi trắc nghiệm): làm tròn đến 2 chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. Đặc biệt, ĐXTN được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Ví dụ: Điểm thi là 4,234 thì làm tròn thành 4,23; điểm thi là 4,236 thì được làm tròn thành 4,24.

Ngoài ra, thí sinh đạt 4,99 thì không được làm tròn lên 5 và vẫn trượt tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu đạt 4,996 thì làm tròn lên 5 và thí sinh đỗ tốt nghiệp.

Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi sẽ được công bố sau khi hoàn thành việc đối sánh dữ liệu. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tất cả địa phương sẽ công bố kết quả thi dự kiến từ ngày 27/8.

Theo VTV News