Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2020 cao nhất là ngành Y khoa với 26.5 điểm. Kênh Tuyển Sinh liên tục cập nhật điểm chuẩn đại học 2020 của tất cả các trường trên toàn quốc.

> Điểm chuẩn Đại học Y Dược Huế năm 2020

> Điểm chuẩn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020

Điểm chuẩn năm 2020 của trường được quy định cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2020 - Ảnh 1

Điểm chuẩn năm 2020 của Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng

Như vậy, ngành Y Khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26.5 điểm. Song, thí sinh phải đạt các tiêu chí phụ là: Toán >=9, Sinh >= 8.75, Hoá >=9 và thứ tự nguyện vọng phải <=2.

Trường có điểm chuẩn dao động từ 19.7 đến 26.5 điểm. Trong đó, ngành Điều dưỡng là ngành có điểm chuẩn thấp nhất. Tuy nhiên, thí sinh phải đảm bảo điểm thi Toán >=8.2, Sinh >=4 và Hoá >= 7.25, thứ tự nguyện vọng <=3

Tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn các trường Đại học trên cả nước năm 2020

Bắt đầu từ chiều 4/10, các thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường đại học trên cả nước theo cách dưới đây.

Theo Kênh 14