Bạn đã nắm được các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thiết kế nội thất? Mở rộng vốn từ tiếng Anh chuyên ngành thiết kế nội thật sẽ giúp quá trình làm việc của bạn dễ dàng hơn và mang lại nhiều cơ hội mới hơn. Sau đây là tổng hợp 100 từ vựng chuyên ngành thiết kế nội thất mà bạn không nên bỏ qua.

Tổng hợp 100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thiết kế nội thất - Ảnh 1

Bạn đã nắm được những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành thiết kế nội thất chưa?

1. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành thiết kế nội thất trong phòng khách

 1. Sofa /ˈsəʊfə/: ghế sô-pha
 2. Rug /rug/: thảm trải sàn 
 3. Armchair /’ɑ:mt∫eə(r)/: ghế tựa 
 4. Banister /ˈbænɪstə(r)/ thành cầu thang 
 5. Bookcase /ˈbʊkkeɪs/: tủ sách
 6. Clock /klɒk/: đồng hồ
 7. Coffee table / ˈkɒfi ˈteɪbl/: bàn uống nước
 8. Ottoman /’ɒtəmən/: ghế dài có đệm
 9. Step /step/: bậc thang
 10. Wall unit / wɔːl ˈjuːnɪt/ tủ tường
 11. Magazine holder /ˌmæɡ.əˈziːn ˈhəʊl.dər/ Đồ đựng tạp chí
 12. Side table /saɪd ˈteɪ.bəl/: bàn trà
 13. Shelf /ʃelf/: Kệ
 14. Stool /stuːl/: Ghế đẩu
 15. Recliner /rɪˈklaɪ.nər/: Ghế nằm
 16. Wall light /wɔ:l lait/ : đèn tường
 17. Ingrain wallpaper /’in’grein ‘wɔ:l,peipə/ : giấy dán tường màu nhuộm
 18. Table base /’teibl beis/ : chân bàn
 19. Rocking chair /rɔking tʃeə/ : ghế đu
 20. Chair pad /tʃeə pæd /: nệm ghế
 21. radiator: lò sưởi
 22. fireplace: lò sưởi

2. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành thiết kế nội thất trong phòng bếp

 1. Cupboards /’kʌpbəd/: tủ bếp
 2. Fridge /fridʤ/: Tủ lạnh
 3. Side broad /said broutʃ/: Tủ ly
 4. Dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə(r)/: Máy rửa bát
 5. Toaster /toustə/: Lò nướng bánh mì
 6. Stove /stouv/: Bếp nấu
 7. Pressure-cooker /’preʃə cooker/:  Nồi áp suất
 8. Juicer /’dʤu:sə/: Máy ép hoa quả
 9. Blender /blend/: Máy xay sinh tố
 10. Mixer /’miksə/: Máy trộn
 11. Garlic press /’gɑ:lik press/:  Máy xay tỏi
 12. Coffee maker /’kɔfi ‘meikə/:  Máy pha cafe
 13. Coffee grinder /’kɔfi ‘graində/: Máy nghiền cafe
 14. Sink /siɳk/: Bồn rửa
 15. Cabinet /’kæbinit/:  Tủ

3. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành thiết kế nội thất trong phòng ngủ

 1. Blinds /blaindz/: Rèm chắn sáng
 2. Jewellery box /’dʤu:əlri/ /bɔks/: Hộp chứa đồ trang sức
 3. Alarm clock /ə’lɑ:m/ /klɔk/: Đồng hồ báo thức
 4. Dressing table /´dresiη ‘teibl /: Bàn trang điểm
 5. Wardobe /’wɔ:droub/: Tủ quần áo
 6. Bed /bed/: Giường
 7. Double bed /’dʌbl bed/ : Giường đôi
 8. Mirror /’mirə/: Gương
 9. Hanger /’hæɳə/: Giá treo đồ
 10. Chest of drawers /tʃest əv drɔ:z/: Tủ đựng có ngăn kéo
 11. Box spring /bɔks spriɳ/: Lò xo khung đệm
 12. Single bed: Giường đơn
 13. Drinks cabinet: Tủ đựng giấy tờ
 14. Finial /’fainiəl/: hình trang trí chóp
 15. Dresser /’dresə/: Tủ thấp có nhiều ngăn kéo
 16. Bedside table: Bàn để cạnh giường
 17. dynamic chair: ghế xoay văn phòng

4. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành thiết kế nội thất trong phòng tắm

 1. Sink /siɳk/: bệ rửa
 2. Shower Curtain /ʃaʊəʳ ˈkɜː.tən/: Màn tắm
 3. Bath mat /bɑːθmæt/: Tấm thảm hút nước dưới nhà tắm
 4. Medicine chest /ˈmed.ɪ.səntʃest/: Tủ thuốc
 5. Cold water faucet /kəʊld ˈwɔː.təʳ ˈfɔː.sɪt/: Vòi nước lạnh
 6. Hamper /ˈhæm.pəʳ/: Hòm mây chứa quần áo chưa giặt
 7. Showerhead /ʃaʊəʳhed/: Vòi tắm
 8. Towel rail /taʊəlreɪl/: Thanh để khăn
 9. Stopper /stɒp.əʳ/: Nút
 10. Curtain rod /ˈkɜː.tənrɒd/: Thanh kéo rèm che
 11. Drain /dreɪn/: Ống thoát nước
 12. Curtain rings /ˈkɜː.tənrɪŋz/: Vòng đai của rèm che
 13. Scale /skeɪl/: Cái cân
 14. Soap dish /səʊpdɪʃ/: Khay xà phòng
 15. Hand towel /hændtaʊəl/: Khăn lau tay
 16. Bathtub /ˈbɑːθ.tʌb/: Bồn tắm

5. Một số thuật ngữ chuyên ngành thiết kế nội thất khác

 1. rim style /trim stail/: kiểu có đường viền
 2. Freestanding panel: tấm phông đứng tự do
 3. Terracotta /’terə’kɔtə/: màu đất nung
 4. Chintz /tʃints/: vải họa tiết có nhiều hoa
 5. Fixed furniture /fikst ‘fə:nitʃə/: nội thất cố định
 6. Birch /bə:tʃ/: gỗ phong
 7. Gloss paint /glɔs peint/ : sơn bóng
 8. Masonry /’meisnri/: tường đá
 9. Cantilever /’kæntili:və/: cánh dầm
 10. Gypsum /’dʤipsəm/: thạch cao
 11. Substrate /’sʌbstreit/: lớp nền
 12. Stain repellent /stein ri’pelənt/: (chất liệu) chống bẩn
 13. Lambrequin /’læmbəkin/: màn, trướng
 14. Ceiling rose /’si:liɳ rouz/: hoa văn thạch cao dạng tròn trang trí giữa trần nhà
 15. Marble /’mɑ:bl/: cẩm thạch
 16. Parquet /’pɑ:kei/: sàn lót gỗ
 17. Underlay /,ʌndə’lei/: lớp lót
 18. Veneer /vi’niə/: lớp gỗ bọc trang trí
 19. Blackout lining : màn cửa chống chói nắng
 20. Hard-twist carpet: thảm dạng bông vải xoắn cứng
 21. Warp resistant material /wɔ:p ri’zistənt mə’tiəriəl/: vật liệu chống cong, vênh
 22. Interior /in’tiəriə/: nội thất
 23. Cement /si’ment/: xi măng
 24. Brick /brik/: gạch
 25. Gravel /’grævəl/: sỏi
 26. Architecture /’ɑ:kitektʃə/: kiến trúc
 27. Plaster ceiling /’plɑ:stə ‘si:liɳ/: trần thạch cao
 28. Sand /sænd/: cát
 29. Jarrah: gỗ bạch đàn
 30. Blind nailing: đóng đinh chìm
 31. Ebony /’ebəni/: gỗ mun
 32. analysis of covariance: phân tích hợp phương sai
 33. skylight: giếng trời

Từ vựng tiếng Anh cho ngành kiến trúc

Tổng hợp 50 từ vựng tiếng Anh phổ biến chủ đề kinh doanh

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp