>> Tuyển sinh , Tỉ lệ chọi 2014, điểm thi tốt nghiệp 2014, điểm thi đại học 2014


Tỉ lệ chọi Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng 2018 - Ảnh 1 : Tỷ lệ chọi Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng 2014 - Ti le choi Cao dang cong nghe thong tin Da Nang 2014

  • Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2014: 970
  • Tổng số hồ sơ: 1.923
  • Tỉ lệ chọi Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng 2014: 1/1,98

Trường CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng:

DDI

 

1.641

1.050

1,56

 

 

 

 

 

C340101

Quản trị kinh doanh

181

120

1,51

C340115

Marketing

34

50

0,68

C340301

Kế toán

83

180

0,46

C480101

Khoa học máy tính

62

70

0,89

C480102

Truyền thông và mạng máy tính

70

70

1,00

C480104

Hệ thống thông tin

10

60

0,17

C480201

Công nghệ thông tin

1.090

340

3,21

C480202

Tin học ứng dụng

69

110

0,63

C510304

Công nghệ kỹ thuật máy tính

42

50

0,84

 

 

 

 

 

Xem chi tiết tỉ lệ chọi Cao đẳng công nghệ thông tin Đà Nẵng 2014 chính thức trên trang Kênh tuyển sinh tại đây:https://kenhtuyensinh.vn/ti-le-choi, hoặc nhắn tin theo cú pháp dưới đây để nhận chi tiết thông tin về tỷ lệ chọi năm 2014 của trường đại học mà bạn thi:

Tỉ lệ chọi cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng

Tỉ lệ chọi cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng 2013

Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng - DDI

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hồ sơ đăng ký dự thi

Tỉ lệ chọi

Toàn ngành

760

2787

1/3.67


Quản trị kinh doanh

70

211

1/3.01


Kế toán

190

185

1/0.97


Khoa học máy tính

70

118

1/1.69


Truyền thông và mạng máy tính

70

179

1/2.56


Hệ thống thông tin

60

26

1/0.43


Công nghệ thông tin

240

1973

1/8.22


Tin học ứng dụng

60

95

1/1.58


 

Tỉ lệ chọi Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng năm 2012:

T

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Số HS ĐKDT

Tỉ lệ chọi

1

Công nghệ Thông tin (khối A )

C480201

150

223

1.49

2

Công nghệ phần mềm (khối A)

C480101

80

42

0.53

3

Công nghệ Mạng và Truyền thông (khối A)

C480102

80

43

0.54

4

Kế  toán – Tin học

C340301

240

49

0.2

5

Công nghệ Thông tin (khối D1)

C480201

150

46

0.31

6

Công nghệ phần mềm (khối D1)

C480101

80

15

0.19

7

Công nghệ Mạng và Truyền thông (Khối D1)

C480102

80

8

0.1

8

Kế toán – Tin học (khối D1)

C340301

240

17

0.07

9

Công nghệ Thông tin (khối V)

C480201

150

2

0.01

10

Công nghệ phần mềm (khối V)

C480101

80

1

0.01

 

Kênh Tuyển Sinh

Tỉ lệ chọi Cao đẳng Công nghệ thông tin Đà Nẵng