Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

  • Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
  • ĐT: 054.3529138 - Website: www.huaf.edu.vn
  • Ký hiệu trường DHL

Thông tin tuyển sinh 2015 Đại học Nông lâm ĐH Huế

Trường Đại học Nông lâm ĐH Huế công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 là 2.400 chỉ tiêu; Theo đó bậc đại học là 2.050 chỉ tiêu, cao đẳng 350 chỉ tiêu

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DHL

2.400

Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3529138; Website: www.huaf.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

2.050

1. Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật

 

 

150

Công thôn

D510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm

 

 

200

Công nghệ thực phẩm

D540101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

250

Quản lý đất đai

D850103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

4. Nhóm ngành: Trồng trọt

 

 

350

Khoa học đất

D440306

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Nông học

D620109

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Bảo vệ thực vật

D620112

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Khoa học cây trồng

D620110

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

5. Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y

 

 

350

Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)

D620105

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Thú y

D640101

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

6. Nhóm ngành: Thủy sản

 

 

250

Nuôi trồng thủy sản

D620301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp

 

 

300

Công nghệ chế biến lâm sản

D540301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Lâm nghiệp

D620201

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Lâm nghiệp đô thị

D620202

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Quản lý tài nguyên rừng

D620211

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

8. Nhóm ngành: Phát triển nông thôn

 

 

200

Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn)

D620102

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Phát triển nông thôn

D620116

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3. Toán, Sinh học, Hóa học

4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

100

Khoa học cây trồng

D620110

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Chăn nuôi

D620105

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Nuôi trồng thủy sản

D620301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Quản lý đất đai

D850103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

 

Công thôn

D510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

250

Khoa học cây trồng

C620110

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

40

Chăn nuôi

C620105

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

60

Nuôi trồng thủy sản

C620301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

60

Quản lý đất đai

C850103

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Sinh học, Hóa học

60

Công thôn

C510210

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

Theo Đại học Nông Lâm ĐH Huế