Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  • Số 207, đường Giải Phóng,quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;
  • ĐT: (04) 62776688; (04)36280280 (Máy nội bộ 5106, 5101, 6901)
  • Website: www.neu.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

 

Tên trường,
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

KHA

 

 

4800

Số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng,  Hà Nội
ĐT1:: (04) 36280280 (máy lẻ: 5106, 5114, 5101, 6901) ĐT2: (04) 62776688
Fax: (04) 36280462; Portal: www.neu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

4800

1. Kinh tế

 

D310101

Xét tuyển theo 1 trong 10 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán + Vật lý + Hóa học (Khối A cũ)
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh (Khối A 1 cũ)
3.Toán + Ngữ văn+ Tiếng Anh (Khối D1 cũ)
4.Toán + Ngữ văn + Vật lý
5. Toán + Ngữ văn  + Hóa học
6.Toán + Ngữ văn + Sinh học
7. Toán + Vật lý + Sinh học
8. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
9. Toán + Hóa học + sinh học
10. Toán + Tiếng Anh  + Sinh học
Các môn thi đều tính hệ số 1

 

2. Quản trị kinh doanh

 

D340101

 

3. Tài chính ngân hàng

 

D340201

 

4. Kế toán

 

D340301

 

5. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

 

6. Quản trị khách sạn

 

D340107

 

7. Marketing

 

D340115

 

8. Bất động sản

 

D340116

 

9. Quản trị nhân lực

 

D340404

 

10. Hệ thông thông tin quản lý

 

D340405

 

11. Thống kê kinh tế

 

D110105

 

12. Toán ứng dụng trong kinh tế

 

D110106

 

13. Kinh tế tài nguyên

 

D110107

 

14. Luật

 

D380101

 

15. Khoa học máy tính

 

D480101

 

16. Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA)

 

D110109

Xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp 3 môn thi sau:
1. Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn (Khối D1 cũ)
2. Toán + Tiếng Anh + Vật lý (Khối A1 cũ)
3. Toán + Tiếng Anh + Hóa học
4. Toán + Tiếng Anh + Sinh học
Môn tiếng Anh xét vào E-BBA (mã ngành D110109) và các môn còn lại tính hệ số 1
Môn tiếng Anh xét vào POHE (mã ngành D110110) hệ số 2 và các môn còn lại tính hệ số 1.

 

17. Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE)

 

D110110

 

18. Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán + Tiếng Anh + Ngữ văn (Khối D1 cũ). Môn Tiếng Anh tính hệ số 2; môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 1

 

Các lớp tuyển chọn sau khi trúng tuyển nhập học gồm:

1 - Các lớp chương trình tiên tiến, chỉ tiêu: 220
2 - Các lớp chất lượng cao, chỉ tiêu: 300
3 - Lớp Tài chính tăng cường tiếng Pháp, chỉ tiêu: 40.
Trường sẽ thông báo cụ thể sau. Chi tiết về chương trình tiên tiến, chất lượng cao liên hệ: Trung tâm đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE, phòng 104, nhà 14, Trường ĐHKTQD, số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, học tiếng Anh:

1 - Chương trình cử nhân quốc tế tại Trường ĐHKTQD ([email protected])
Tuyển 2 đợt/năm (vào tháng 1 và tháng 9); Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp với kiểm tra tiếng Anh, phỏng vấn, thi kiến thức tổng hợp. Chi tiết liên hệ Viện Đào tạo quốc tế, tầng 3, nhà 6, Trường ĐHKTQD, điện thoại (04)38696967, website www.isneu.org, E-mail: [email protected]
2 - Chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kế toán – Tài chính với Đại học York St John, Vương quốc Anh (ĐH York St John cấp bằng)
Tuyển 2 đợt/năm (vào tháng 4 và tháng 9); Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp với kiểm tra tiếng Anh, kiến thức tổng hợp và  phỏng vấn. Chi tiết liên hệ: Văn phòng Viện Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐHKTQD, điện thoại (04) 36283941, Website: www.saa.edu.vn, E-mail: [email protected]
3 - Chương trình liên kết đào tạo với Đại học tổng hợp California, San Bernadino, Hoa Kỳ, 2 năm đầu học tại ĐHKTQD, 2 năm cuối học tại Hoa Kỳ (Chương trinh du học Mỹ tại ĐHKTQD - [email protected])
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp với kiểm tra tiếng Anh, kiến thức tổng hợp và  phỏng vấn. Chi tiết, liên hệ Trung tâm đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE, phòng 105, nhà 14,  Trường ĐHKTQD, ĐT: (04) 36280280, máy lẻ 6005; Website: www.aep.neu.edu.vn

 

- Phương thức tuyển sinh: Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Chỉ tiêu trên bao gồm cả chỉ tiêu chuyển từ các trường Dự bị đại học dân tộc chuyển về.
- Thí sinh đăng ký môn xét tuyển theo 1 trong các tổ hợp 3 môn thi ở cột (4) để Trường xét tuyển.
- Trường xét tuyển theo điểm sàn vào Trường và điểm trúng tuyển vào từng ngành.
- Trường tuyển thẳng các đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ và tuyển thẳng đối với thí sinh có 3 môn thi THPTQG, trong đó có môn Toán và 2 môn bất kỳ, đạt 27 (Hai mươi bảy) điểm trở lên.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, tầng 1, nhà 10, Trường Đại học Kinh tế quốc dân (ĐHKTQD), số 207, đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.