Trường Đại học Cần Thơ

  • Địa chỉ: đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
  • ĐT Phòng đào tạo: 0710 3600 433 (Trương Chiến Thắng); 0710 3872 165 (Võ Thị Ngọc Mỹ).
  • Fax: 0710 3838 474; Website: www.ctu.edu.vn
  • Mã tuyển sinh: TCT

Thông tin tuyển sinh 2015  Đại học Cần Thơ

TS Đỗ Văn Xê - phó hiệu trưởng ĐH Cần Thơ - cho biết kỳ tuyển sinh năm 2015, trường dự kiến tuyển 8.600 chỉ tiêu, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2014.

Kỳ thi tuyển sinh năm 2015, trường bổ sung khối thi cho một số ngành. Bên cạnh đó trường cũng bắt đầu tuyển sinh 3 ngành học mới từ kỳ tuyển sinh năm nay gồm: triết học, vật lý kỹ thuật và kỹ thuật tài nguyên nước. Năm nay hầu hết các ngành kỹ thuật đều được tăng chỉ tiêu so với năm trước.

 

Thông tin tuyển sinh Đại học Cần Thơ

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ năm 2015

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển sinh

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

 

 

D140202

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Ngữ văn, Lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

 

60

 

 

 

Giáo dục Công dân

 

 

 

D140204

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

 

60

 

 

Giáo dục Thể chất

 

 

D140206

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Sinh, Năng khiếu

- Toán, Hóa, Năng khiếu

 

60

 

 

 

Sư phạm Toán học

D140209

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

 

100

 

 

 

Sư phạm Vật lý

 

D140211

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

 

 

100

 

 

 

Sư phạm Hóa học

 

 

 

D140212

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

 

 

60

 

 

Sư phạm Sinh học

D140213

 

Toán, Hóa, Sinh

 

80

 

Sư phạm Ngữ văn

 

 

D140217

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

60

 

 

Sư phạm Lịch sử

 

 

D140218

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Pháp

 

60

 

 

 

Sư phạm Địa lý

 

 

 

D140219

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Địa, Toán

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Pháp

 

 

40

 

 

Sư phạm Tiếng Anh

 

 

D140231

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

Sư phạm Tiếng Pháp

 

 

D140233

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

60

 

 

Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫn viên dulịch)

 

 

D220113

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

80

 

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chuyên ngành:

Ngôn ngữ Anh

- Phiên dịch Biên dịch tiếng Anh

D220201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

160

 

120

40

 

 

Ngôn ngữ Pháp

 

 

 

D220203

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

 

 

80

 

 

Triết học

 

 

D220301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

Văn học

 

 

D220330

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

100

 

 

 

Kinh tế

 

 

 

D310101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hóa

 

 

100

 

 

Chính trị học

 

 

D310201

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

 

Thông tin học

 

 

 

D320201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

 

80

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

 

D340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

140

 

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

 

D340103

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

120

 

 

 

Marketing

 

 

 

D340115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

100

 

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

 

 

D340120

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

120

 

 

 

Kinh doanh thương mại

 

 

 

D340121

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

 

D340201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

160

 

 

 

Kế toán

 

 

 

D340301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

120

 

 

 

Kiểm toán

 

 

 

D340302

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

Luật

Gồm 3 chuyên ngành:

- Luật hành chính

- Luật thương mại

- Luật pháp

D380101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

300

 

100

100

100

Sinh học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Sinh học

- Vi sinh vật học

 

D420101

 

Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

60

60

 

Công nghệ sinh học

 

 

D420201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

 

160

 

 

Sinh học ứng dụng

 

 

D420203

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

 

60

 

Hóa học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Hóa học

- Hóa dược

 

D440112

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

120

 

60

60

 

Khoa học môi trường

 

 

D440301

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

 

 

Khoa học đất

 

 

 

D440306

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

 

 

80

 

Toán ứng dụng

D460112

Toán, Lý, Hóa;

60

 

Khoa học máy tính

 

 

D480101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

Truyền thông và mạng máy tính

 

 

D480102

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

Kỹ thuật phần mềm

 

 

D480103

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

 

Hệ thống thông tin

 

 

D480104

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

100

 

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ng dụng

 

D480201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

200

 

120

80

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

 

D510401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Quản lý công nghiệp

 

 

D510601

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

Kỹ thuật cơ khí

Gồm 3 chuyên ngành:

- khí chế tạo máy

- k chế biến

- k giao thông

D520103

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

240

 

100

70

70

 

Kỹ thuật cơ - điện tử

 

 

D520114

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Kỹ thuật điện, điện tử (chuyênngành Kỹ thuật điện)

 

D520201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

 

D520207

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Kỹ thuật máy tính

 

 

D520214

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

 

D520216

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Kỹ thuật môi trường

 

 

D520320

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

120

 

 

Vật lý kỹ thuật

 

 

D520401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

60

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

 

D540101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

 

180

 

 

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

D540105

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

Kỹ thuật công trình xây dựng Gồm3 chuyên ngành:

- Xây dựng công trình thủy

- Xây dựng dân dụng và côngnghiệp

- Xây dựng cầu đường

D580201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

300

 

70

160

 

70

 

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

D580212

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

80

 

 

Chăn nuôi

 

D620105

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

 

Nông học

D620109

Toán, Hóa, Sinh

80

Khoa học cây trồng Gồm 2 chuyênngành:

- Khoa học cây trồng

- Công nghệ giống cây trồng

 

D620110

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

180

 

100

80

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán, Hóa, Sinh

160

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnhquan

 

 

D620113

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

 

60

 

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

120

 

 

 

Phát triển nông thôn

 

 

 

D620116

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

 

120

 

 

 

Lâm sinh

 

 

 

D620205

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

 

80

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

160

 

 

Bệnh học thủy sản

 

 

D620302

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

80

 

 

Quản lý nguồn lợi thủy sản

 

 

D620305

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

60

 

Thú y

Gồm 2 chuyên ngành:

- Thú y

- Dược thú y

 

D640101

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

160

 

80

80

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

 

D850101

 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

 

80

 

 

 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 

 

 

D850102

 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

 

 

Quản lý đất đai

 

 

 

D850103

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

 

120

 

Đào tạo đại học tại khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang

 

Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫn viên dulịch)

 

 

 

D220113

 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

 

 

80

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

D220201

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

 

D340101

 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

 

Luật

(chuyên ngành Luật hành chính)

 

 

 

D380101

 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

 

 

80

 

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ng dụng

 

D480201

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

160

 

80

80

Kỹ thuật công trình xây dựng(chuyên ngành Xây dựng dân dụng công nghiệp)

 

D580201

 

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

 

80

 

Nông học (chuyên ngành K thuậtnông nghiệp)

D620109

 

Toán, Hóa, Sinh

 

80

 

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

 

 

D620115

 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

 

 

80

 

 

Phát triển nông thôn

(chuyên ngành Khuyến nông)

 

 

 

D620116

 

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

 

80

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

 

D620301

 

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

80

 

- Phương thức tuyển sinh trường Đại học Cần Thơ

xét tuyển từ kết quả của thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Điểm xét tuyển: được xác định từ kết quả thi của tổ hợp (3 môn thi) do thí sinh đăng ký từ các tổ hợp môn thi xét tuyển của ngành học.

- Đối với ngành Giáo dc thể chất: Trường tổ chức thi môn Năng khiếu. Điểm môn thi Năng khiếu Thể dục thể thao phải đạt từ 5 điểm trở lên mới được xét tuyển


(Thí sinh không thi tuyển nhưng phải đảm bảo sức khỏe thể trạng: sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình; tối thiểu nam cao 1,65 m nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m nặng 40 kg trở lên).

Thông tin về việc tổ chức thi môn Năng khiếu được công bố tại Webiste của Trường: http://www.ctu.edu.vn.

- Đào tạo theo học chế tín chỉ, có cố vấn học tập riêng cho mỗi lớp chuyên ngành.


Trường trang bị 1.000 máy tính công, sinh viên được sử dụng miễn phí 700 giờ máy tính trong suốt khóa học.


Có cơ hội học và tốt nghiệp với 2 bằng đại học và học tiếp các chương trìnhThạc sĩ, Tiến sĩ.

- Đảm bảo nguồn tài liệu học tập. - Số chỗ ở trong ký túc xá: 5.000

- Có nhiều học bổng dành cho sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh và học bổng khuyến khích học tập.

- Học phí: thu theo quy định của Nhà nước đối với các trường công lập.

- Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký vào chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học.


Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp vào từng lớp chuyên ngành.


Nếu có nhiều được xét tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển trước được ưu tiên xét tuyển chuyên ngành.

Trường xét tuyển vào 2 chương trình tiên tiến:

+Ngành Công nghệ sinh học hợp tác với Michigan State University – Hoa kỳ.

+Ngành Nuôi trồng thủy sản hợp tác với Auburn University – Hoa kỳ.

* Điều kiện xét tuyển vào chương trình tiên tiến: thí sinh trúng tuyển và đã nhập học vàoTrường.


Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào doTrường tổ chức


điểm xét tuyển theo 1 trong 4 tổ hợp: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý,Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Sinh.

* Thí sinh trúng tuyển sẽ được hỗ trợ chi phí học bồi dưỡng Tiếng Anh trong học kỳ thứ nhất.

*Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân/Kỹ sư Chương trình tiên tiến.

Các ngành đào tạo tại khu Hòa An Tỉnh Hậu Giang

- Trường dự kiến dành 880 chỉ tiêu đào tạo đại học tại Khu Hòa An – tỉnh Hậu Giang.

- Khi điền Phiếu đăng ký xét tuyển vào những ngành đào tạo tại Khu Hòa An, thí sinh viết thêm kế bên thông tin về mã ngành xét tuyển là “Học tạ


Hòa An” và ký tên bên cạnh để xác nhận đăng ký học tại Khu Hòa An.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành này, khi trúng tuyển sẽ được tổ chức học tại KhuHòa An – tỉnh Hậu Giang.

Thông tin tuyển sinh được thông báo cập nhật tại Website: www.ctu.edu.vn