Bạn có bao giờ thắc mắc liệu tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng lương hưu? Cùng tham khảo qua tình huống dưới đây để có thêm thông tin cần thiết.

Nghị định Chính Phủ về việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho nhiều đối tượng

Nghị định Chính Phủ về việc tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho nhiều đối tượng

Nghị định 108/2021/NQ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phê duyệt về vấn đề tăng tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng cho nhiều đối tượng...

Tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng lương hưu? - Ảnh 1
Liệu việc tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục có bị mất quyền lợi hưởng lương hưu?

Tình huống:

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 8 năm, nhưng mấy tháng qua do Covid-19 nên nghỉ việc không hưởng lương và tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. (Lan Anh) Khi tôi trở lại làm việc và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì về già có được hưởng lương hưu hay không?

Giải đáp: 

Theo khoản 5 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn tham gia bảo hiểm xã hội không liên tục (bị gián đoạn do Covid-19) thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bạn là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Do đó, khi về già bạn vẫn được hưởng lương hưu nếu thỏa mãn các điều kiện do pháp luật quy định.

Căn cứ điểm a khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp lao động nam nghỉ hưu từ năm 2021 đóng bảo hiểm xã hội đủ 19 năm, từ năm 2022 trở đi đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã hội thì tăng thêm 2% tiền lương nhưng mức tối đa là 75%.

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp lao động nữ nghỉ hưu đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm thì mức lương hưu hằng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm một năm đóng bảo hiểm xã hội thì tăng thêm 2% tiền lương nhưng mức tối đa là 75%.

Căn cứ điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

> Người lao động đi làm trước năm 2009, khi nghỉ việc nhớ lấy khoản tiền này

> Chi tiết thủ tục xin nghỉ việc theo quy định luật lao động 2022

Theo Vietnamworks