Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?

Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?

“Làm thế nào dịch chuyển núi Phú Sĩ?” của William Poundstone là cuốn sách nói về cách suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ - đặc tính cần thiết giúp...
Marketing dựa trên giá trị

Marketing dựa trên giá trị

Có thể thấy, "Marketing dựa trên giá trị" là một góc nhìn mới của Marketing, đặc biệt là cách tiếp cận lấy giá trị công ty - quyền lợi cổ...