Phụng sự để dẫn đầu - Ảnh 1

 

 

Là chuyên gia giảng dạy về quản trị kinh doanh, tôi thật sự thích cuốn sách này! Thật sự! Phụng sự để dẫn đầu (bản tiếng anh là Serve to lead) đã mê hoặc khi tôi đọc bản gốc. Hay quá! và tôi áp dụng ngay vào doanh nghiệp và việc giảng dạy của mình. Phụng sự để dẫn đầu của tác giả James M. Strock - một chuyên gia về lãnh đạo - đã vạch ra mô hình của một “nhà lãnh đạo thế kỉ XXI mới”. 

 

Trong Phụng sự để dẫn đầu, căn cứ vào những cuộc nghiên cứu mở rộng, phỏng vấn các nhà lãnh đạo và kinh nghiệm cá nhân, tác giả cho biết có rất nhiều thứ để thay đổi và giờ chúng ta còn cần thay đổi nhiều hơn trước. Phụng sự để dẫn đầu cung cấp những công cụ cho bất kỳ ai, trong bất cứ lĩnh vực nào để đạt được thành công trong môi trường mới. Các chương sách đưa ra những khả năng cạnh tranh đầy thuyết phục - từ dịch vụ khách hàng, quản lý đến việc truyền thông chung. Chương cuối bao gồm chương trình 8 tuần để khiến cho cuộc sống hay những việc làm của bạn trở thành “phụng sự vĩ đại”. 

 

Phụng sự để dẫn đầu là một trong vài cuốn sách kinh doanh hiếm có nêu ra được tầm nhìn thực sự của một nhà lãnh đạo, tầm nhìn ấy giúp những nhà lãnh đạo ở mọi cấp độ có thể phụng sự được các đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng của chính họ. Hãy cầm cuốn sách lên và sử dụng sự sáng suốt của tác giả để biến những thứ thô ráp của cuộc đời bạn thành những tác phẩm lớn của việc phụng sự.

 

Phụng sự để dẫn đầu chắt lọc kinh nghiệm và trí tuệ của nhiều người hoạt động trong nhiều lĩnh vực, kéo dài trong nhiều năm, tại nhiều địa điểm. Nó hướng tới sự hoàn thiện. Cách tiếp cận thực tế nhưng vẫn linh động. Nó không thờ ơ với cái mới, nhưng cũng không chối bỏ cái cũ - nỗ lực giúp bạn phụng sự người khác tốt nhất. 

 

Phụng sự để dẫn đầu giúp chúng ta phát triển khả năng lãnh đạo, tạo ra sức mạnh của hành động, suy nghĩ và việc chúng ta làm gương sẽ được truyền sang cho người khác. Phụng sự để dẫn đầu cũng có thể khai phá tiềm năng phụng sự của chính bản thân chúng ta, nhữung nhà lãnh đạo của thế kỷ 21. Bằng cách này, cá nhân và tổ chức có thể tạo ra những ảnh hưởng to lớn. Cũng chẳng quá khi nói dịch vụ đó có thể thay đổi một cộng đồng, một công ty, một đất nước - thậm chí, thay đổi cả thế giới. 

 

Phụng sự để dẫn đầu giúp ta bắt đầu từ chính ta. Cách tiếp cận tài lãnh đạo hiệu quả nhất là cách trao quyền cho bạn phát huy những kinh nghiệm, giá trị và tài năng độc nhất/quý báu của bản thân trong cuộc sống không ngừng thay đổi của chính bạn. Là lãnh đạo, bạn không thể không đọc Phụng sự để dẫn đầu!

 

Nguồn: sưu tầm